‘இரத்த தான முகாம்’

33 நபர்கள் இரத்ததானம் – திருப்பத்தூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

33 நபர்கள் இரத்ததானம் – திருப்பத்தூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 7, 2014 21:43

வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 33நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-பொள்ளாச்சி கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 7, 2014 21:32

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளையில் 28/10/2014 அன்று  1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
30 நபர்கள் இரத்ததானம் – பாளை கிளை இரத்த தான முகாம்

30 நபர்கள் இரத்ததானம் – பாளை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 7, 2014 15:20

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த  02-11-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 30 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………  …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
18 நபர்கள் இரத்ததானம் – காலடிப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

18 நபர்கள் இரத்ததானம் – காலடிப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 6, 2014 6:46

திருவள்ளூர் மாவட்டம் காலடிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 25-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 18 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
125 நபர்கள் இரத்ததானம் – பல்லாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

125 நபர்கள் இரத்ததானம் – பல்லாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 5, 2014 15:36

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம்  பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 125 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
66 நபர்கள் இரத்ததானம் – நேதாஜி நகா் கிளை இரத்த தான முகாம் !

66 நபர்கள் இரத்ததானம் – நேதாஜி நகா் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 3, 2014 22:25

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகா் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2014  அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 66  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
91 நபர்கள் இரத்ததானம் – MMDA காலனி  கிளை இரத்த தான முகாம் !

91 நபர்கள் இரத்ததானம் – MMDA காலனி  கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 20:47

தென்சென்னை மாவட்டம் MMDA காலனி  கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 91 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
55 நபர்கள் இரத்ததானம் – பழைய வண்ணை கிளை இரத்த தான முகாம் !

55 நபர்கள் இரத்ததானம் – பழைய வண்ணை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 16:52

வட சென்னை மாவட்டம் பழைய வண்ணை கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 55 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-ஆம்பூர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 20:57

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் 16-10-14 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
51 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

51 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 11:53

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014  அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 51 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்