‘இரத்த தான முகாம்’

44 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்ததான முகாம்!

44 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 27, 2014 19:37

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 24-05-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 44 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
35 நபர்கள் இரத்ததானம் – நல்லம்பல் கிளை இரத்த தான முகாம்!

35 நபர்கள் இரத்ததானம் – நல்லம்பல் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 27, 2014 19:16

காரைக்கால் மாவட்டம் நல்லம்பல் கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2014 அன்று அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 35 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
46 நபர்கள் இரத்ததானம் – சைதாப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

46 நபர்கள் இரத்ததானம் – சைதாப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, May 24, 2014 17:30

வேலூர் மாவட்டம் சைதாப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 46 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோலாலம்பூர் இரத்த தான முகாம் !

கோலாலம்பூர் இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, May 24, 2014 16:49

மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூரில் கடந்த 18-05-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 15 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
58 நபர்கள் இரத்த தானம் – அயப்பாக்கம் கிளை இரத்ததான முகாம்!

58 நபர்கள் இரத்த தானம் – அயப்பாக்கம் கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 22, 2014 19:09

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  அயப்பாக்கத்தில் கடந்த 04-05-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 58 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலி்ல்லாஹ்…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
77 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்ததான முகாம்!

77 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 22, 2014 19:08

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த17-05-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில்  77 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலி்ல்லாஹ்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
61 நபர்கள் இரத்ததானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்!

61 நபர்கள் இரத்ததானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 22, 2014 19:08

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2014 அன்று அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 61 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
49 நபர்கள் இரத்ததானம் - அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை இரத்த தான முகாம் !

49 நபர்கள் இரத்ததானம் – அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 8, 2014 13:01

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை சார்பாக 27.04.2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 49 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
87 நபர்கள் இரத்ததானம் – எம்.எம்.டி.ஏ காலனி  கிளை இரத்த தான முகாம்!

87 நபர்கள் இரத்ததானம் – எம்.எம்.டி.ஏ காலனி  கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 6, 2014 16:22

தென் சென்னை மாவட்டம் எம்.எம்.டி.ஏ காலனி  கிளை சார்பாக கடந்த 26-04-2013 அன்று அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 87  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
44 நபர்கள் இரத்த தானம் – அதிராம்பட்டினம் கிளை இரத்ததான முகாம்!

44 நபர்கள் இரத்த தானம் – அதிராம்பட்டினம் கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 5, 2014 17:39

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01-05-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 45 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலி்ல்லாஹ் ……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்