‘இரத்த தான முகாம்’

“50” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – பாடேரு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 11:32

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 50சிறப்பு அழைப்பாளர்: மாவட்ட தலைவர் சர்தார் முஹம்மதுநிகழ்ச்சி தேதி: 20/12/2015கிளை: பாடேருபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“52” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – மேலக்காவேரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 11:14

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 52சிறப்பு அழைப்பாளர்: ஊராட்சி மன்ற தலைவர்நிகழ்ச்சி தேதி: 06.12.2015கிளை: மேலக்காவேரிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“128” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 23:48

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 128சிறப்பு அழைப்பாளர்: வடசென்னை மாவட்ட நிர்வாகிகள்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.12.2105கிளை: MKB நகர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“73 நபர்கள் ” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 18:23

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 73 நபர்கள்சிறப்பு அழைப்பாளர்: GH அரசு பொது மருத்துவமணைநிகழ்ச்சி தேதி: 29/12/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“65” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – பெரம்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 16:54

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 65சிறப்பு அழைப்பாளர்: P.தனச்செல்வன் K9 காவல் நிலையம் ஆய்வாளர்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.12.2015கிளை: பெரம்பூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“49” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – இராயபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 17:50

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 49சிறப்பு அழைப்பாளர்: போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்.நிகழ்ச்சி தேதி: 13/12/15கிளை: இராயபுரம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“134” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – புருனை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 19, 2015 19:44

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 134சிறப்பு அழைப்பாளர்: நமது மண்டலத்தில் 10.வது முறை.நிகழ்ச்சி தேதி: 13-12-2015கிளை: புருனைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நாபத்திமூன்று” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – பழனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 15, 2015 19:25

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: நாபத்திமூன்றுசிறப்பு அழைப்பாளர்: அவாடு வளங்கி திண்டுக்கல்,அரசு தலமை ,மருத்துவ அதிகாரிநிகழ்ச்சி தேதி: 6-12-15கிளை: பழனிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“60” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:06

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 60சிறப்பு அழைப்பாளர்: மாவட்ட மருத்துவ அணி ரியாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“102 நபர்கள் ” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:14

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 102 நபர்கள்சிறப்பு அழைப்பாளர்: GH அரசு பொது மருத்துவ மணைநிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்