‘இரத்த தான முகாம்’

86 நபர்கள் இரத்த தானம் – நேதாஜி நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

86 நபர்கள் இரத்த தானம் – நேதாஜி நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 6, 2014 20:01

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளையில் கடந்த 31-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடுன் இணைந்து நடைபெற்ற இம்முகாமில் 86 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
91 நபர்கள் இரத்த தானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்!

91 நபர்கள் இரத்த தானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 4, 2014 11:58

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளையில் கடந்த  28-13-2012 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 91 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
72 நபர்கள் இரத்த தானம் – முகப்பேர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

72 நபர்கள் இரத்த தானம் – முகப்பேர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 3, 2014 13:32

திருவள்ளூர் மாவட்டம் முகப்பேர் கிளை சார்பாக கடந்த 29-12-2013அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 72 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
119 நபர்கள் இரத்த தானம் – சேப்பாக்கம்  கிளை இரத்த தான முகாம் !

119 நபர்கள் இரத்த தானம் – சேப்பாக்கம்  கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 3, 2014 11:39

தென் சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம்  கிளை சார்பாக கடந்த 22-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 119 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
40 நபர்கள் இரத்த தானம் – தேவகோட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

40 நபர்கள் இரத்த தானம் – தேவகோட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 1, 2014 13:54

சிவகங்கை  மாவட்டம் தேவகோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 28-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 40 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
82 நபர்கள் இரத்த தானம் – கம்பம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

82 நபர்கள் இரத்த தானம் – கம்பம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 1, 2014 13:52

தேனீ மாவட்டம் கம்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 31-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 82 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மங்கலம் R.P. நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் , 45 யூனிட் இரத்த தானம் !

மங்கலம் R.P. நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் , 45 யூனிட் இரத்த தானம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 1, 2014 11:32

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் R.P. நகர் கிளை சார்பில் 29.12.2013 அன்று திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
62 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம் !

62 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 28, 2013 15:47

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 21-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடுன் இணைந்து நடைபெற்ற இம்முகாமில் 62 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேதாஜி நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் , 58 நபர்கள் இரத்த தானம்!

நேதாஜி நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் , 58 நபர்கள் இரத்த தானம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 27, 2013 18:55

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளையில் கடந்த 22-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடுன் இணைந்து நடைபெற்ற இம்முகாமில் 58 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வடபழனி கிளை இரத்த தான முகாம் , 102 நபர்கள் இரத்த தானம் !

வடபழனி கிளை இரத்த தான முகாம் , 102 நபர்கள் இரத்த தானம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 26, 2013 19:22

தென் சென்னை மாவட்டம் வடபழனி கிளையில் கடந்த 15-12-2013 இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடைபெற்ற இம்முாகமில் 151 பேர்கள் கலந்து கொண்டு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்