‘இரத்த தான முகாம்’

96 நபர்கள் இரத்த தானம் – புரசை கிளை இரத்த தான முகாம்

96 நபர்கள் இரத்த தானம் – புரசை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 3, 2013 20:24

வடசென்னை புரசை கிளையின் சார்பில் கடந்த 24.9.13 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  96 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
28 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம்

28 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 18:57

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 31.08.2013 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 28   நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
110 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஆவடி கிளை இரத்த தான முகாம்

110 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஆவடி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 29, 2013 22:03

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி கிளை சார்பாக கடந்த 15-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  110  நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்.அல்ஹம்ஹம்துலில்லாஹ்!……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - பட்டாபிராம் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 25, 2013 20:09

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 23/09/2013 அன்று அவசர இரத்த தான பிரிவில் 1 யூனிட் இரத்தம் கொள்கை சகோதரர்களால் வழங்கப்பட்டது ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
50 நபர்கள் இரத்த தானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம்

50 நபர்கள் இரத்த தானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 23, 2013 14:15

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-09-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  50  நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
83 நபர்கள் இரத்த தானம் – விருதுநகர் மாவட்டம் இரத்த தான முகாம்

83 நபர்கள் இரத்த தானம் – விருதுநகர் மாவட்டம் இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 17, 2013 19:52

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கடந்த 25-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  83  நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர். அல்ஹம்ஹம்துலில்லாஹ்!…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
25 நபர்கள் இரத்த தானம் – வெளிப்பட்டிணம் கிளை இரத்த தான முகாம்

25 நபர்கள் இரத்த தானம் – வெளிப்பட்டிணம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 9, 2013 20:45

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  25  நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
89 நபர்கள் இரத்த தானம் – அரக்கோணம் கிளை இரத்த தான முகாம்

89 நபர்கள் இரத்த தானம் – அரக்கோணம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 9, 2013 16:53

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 01-09-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடைபெற்ற இம்முகாமில் 89 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
82 நபர்கள் இரத்த தானம் – சிவகாசி கிளை இரத்த தான முகாம்

82 நபர்கள் இரத்த தானம் – சிவகாசி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 9, 2013 12:13

விருதுநகர்  மாவட்டம் சிவகாசி கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  82  நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
41 நபர்கள் இரத்த தானம் – இராஜபாளையம் கிளை இரத்த தான முகாம்

41 நபர்கள் இரத்த தானம் – இராஜபாளையம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 6, 2013 19:14

விருதுநகர்  மாவட்டம் இராஜபாளையம்  கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  41 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்