‘இரத்த தான முகாம்’

இரத்த தான முகாம் - மயிலாபூர் கிளை

இரத்த தான முகாம் – மயிலாபூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 12:57

தென் சென்னை மாவட்டம் மயிலாபூர் கிளையும் அரசு பொது மருத்துவமனையும் இணைந்து 21.2.2015 அன்று “மாபெரும் இரத்ததான முகாம் ” நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
64 நபர்கள் இரத்ததானம் – மெஜெஸ்டிக் கிளை  இரத்த தான முகாம் !

64 நபர்கள் இரத்ததானம் – மெஜெஸ்டிக் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 27, 2015 15:05

கர்நாடக மண்டலம் பெங்களூர் மெஜெஸ்டிக் கிளை சார்பாக கடந்த 22-02-2015  அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 64  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
60 நபர்கள் இரத்ததானம் – பனியாஸ் கிளை லெபோட்டல் கேம்ப் இரத்த தான முகாம் !

60 நபர்கள் இரத்ததானம் – பனியாஸ் கிளை லெபோட்டல் கேம்ப் இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 25, 2015 13:37

அபுதாபி மண்டல பனியாஸ் கிளை லெபோட்டல் கேம்பில் கடந்த 19-02-2015 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 60 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………… ………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
40 நபர்கள் இரத்ததானம் – தம்மாம் மண்டலம் இரத்த தான முகாம் !

40 நபர்கள் இரத்ததானம் – தம்மாம் மண்டலம் இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 23, 2015 22:33

தம்மாம் மண்டலம் சார்பாக கடந்த 13-02-2015 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 40 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………… ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
85 நபர்கள் இரத்ததானம் – அய்னாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

85 நபர்கள் இரத்ததானம் – அய்னாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 22, 2015 19:48

வட சென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-02-2015 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 85  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………… …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
63 நபர்கள் இரத்ததானம் – வள்ளலார் நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

63 நபர்கள் இரத்ததானம் – வள்ளலார் நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 11, 2015 23:47

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்ட வள்ளலார் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-02-2015 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 63  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
73 நபர்கள் இரத்ததானம் – புருனை மண்டலம்  இரத்த தான முகாம் !

73 நபர்கள் இரத்ததானம் – புருனை மண்டலம் இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 11, 2015 22:21

புருனை மண்டலம் சார்பாக கடந்த 08-02-2015 அன்று புருனை அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 73 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இரத்த தானம் முகாம் - துறைமுகம் கிளை

இரத்த தானம் முகாம் – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 9, 2015 18:22

வட சென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையும், ராஜிவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவ மனையும் இனைந்து 05/02/2015 அன்று  “மாபெரும் இரத்ததானம் முகாம்” நடைபெற்றது. இதில் 101...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இரத்த தான முகாம் - சூளைமேடு கிளை

இரத்த தான முகாம் – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 9, 2015 12:53

தென் சென்னை மாவட்டம் சூளைமேடு கிளை சார்பாக 01-02-2015 அன்று மெகா இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது . இதில் 70 பேர் கலந்து கொண்டு “62”பேர் இரத்தம் யாடுக்கபட்டது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
57 நபர்கள் இரத்ததானம் – அவினாசி கிளை இரத்த தான முகாம் !

57 நபர்கள் இரத்ததானம் – அவினாசி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 9, 2015 9:39

திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி கிளை சார்பாக கடந்த 18-01-2015 அன்று  திருப்பூர் மாவட்ட தலைமை அரசு  மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 57 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்