‘இரத்த தான முகாம்’

62 நபர்கள் இரத்ததானம் – தரமணி கிளை இரத்த தான முகாம் !

62 நபர்கள் இரத்ததானம் – தரமணி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 8:44

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 10-08-2014 அன்று கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 62 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
110 நபர்கள் இரத்ததானம் – காலடிப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

110 நபர்கள் இரத்ததானம் – காலடிப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 18:37

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த 10-08-2014 அன்று அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 110 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
77 நபர்கள் இரத்ததானம் – காலடிப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

77 நபர்கள் இரத்ததானம் – காலடிப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 10, 2014 17:41

திருவள்ளூர் மாவட்டம் காலடிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 03-08-2014 அன்று அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 77 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
77 நபர்கள் இரத்த தானம் – புரசை கிளை இரத்ததான முகாம்!

77 நபர்கள் இரத்த தானம் – புரசை கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:20

வடசென்னை மாவட்டம் புரசை கிளை சார்பாக கடந்த 05-06-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 77 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
78 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

78 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 19:22

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-06-2014 அன்று  GH ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 78...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
53 நபர்கள் இரத்ததானம் – பழநி மதினா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

53 நபர்கள் இரத்ததானம் – பழநி மதினா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 19:11

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 53  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
39 நபர்கள் இரத்ததானம் – விக்கிரவாண்டி கிளை இரத்த தான முகாம் !

39 நபர்கள் இரத்ததானம் – விக்கிரவாண்டி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 19:04

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 21-06-2014 அன்று  அரசு மருத்துவகல்லூரியுடன் இணைந்து இரத்த தானம் முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 39  நபர்கள்  இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
70 நபர்கள் இரத்ததானம் – கொடுங்கையூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

70 நபர்கள் இரத்ததானம் – கொடுங்கையூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 18:12

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த21.06.14 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 70 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
40 நபர்கள் இரத்ததானம் – பழநி மதினா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

40 நபர்கள் இரத்ததானம் – பழநி மதினா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 21, 2014 19:20

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி மதினா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-06-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 40 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
47 நபர்கள் இரத்ததானம் – கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

47 நபர்கள் இரத்ததானம் – கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 17, 2014 19:49

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-05-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 47 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்