‘இரத்த தான முகாம்’

27 நபர்கள் இரத்ததானம் – அம்மாபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

27 நபர்கள் இரத்ததானம் – அம்மாபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 9:25

தஞ்சை தெற்கு அம்மாபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 07-12-2014  அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 27  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். மேலும் இரத்த வகை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
51 நபர்கள் இரத்ததானம் – S.vகாலனி கிளை இரத்த தான முகாம் !

51 நபர்கள் இரத்ததானம் – S.vகாலனி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 19, 2014 17:40

திருப்பூர் மாவட்டம் S.vகாலனி கிளை சார்பாக கடந்த 30-11-2014  அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 51  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். மேலும்  89 நபர்களுக்கு இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
53 நபர்கள் இரத்ததானம் – மேலக்காவேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

53 நபர்கள் இரத்ததானம் – மேலக்காவேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 19:48

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக 30-11-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 53  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
30 நபர்கள் இரத்ததானம் – பர்கிட்மாநகரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

30 நபர்கள் இரத்ததானம் – பர்கிட்மாநகரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 14, 2014 8:53

நெல்லை மாவட்டம் பர்கிட்மாநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-11-2014  அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 30  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
96 நபர்கள் இரத்ததானம் – அதிரை கிளை இரத்த தான முகாம்

96 நபர்கள் இரத்ததானம் – அதிரை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 13, 2014 22:40

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் அதிரை கிளை  30.11.2014 அன்று இரத்த தானம் முகாம் நடைப்பெற்றது இதில்  96   நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
காவல்துறை ஆய்வாளர் அவர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தாவா செய்யப்பட்டது-R. S. மங்கலம் கிளை

காவல்துறை ஆய்வாளர் அவர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தாவா செய்யப்பட்டது-R. S. மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 13, 2014 17:50

இராமநாதபுரம் வடக்க மாவட்டம் R. S. மங்கலம் கிளை சார்பாக 03.12.2014 அன்று  நடைபெற்ற இரத்ததான முகாமை தொடக்கி வைத்த தொண்டி காவல்துறை ஆய்வாளர் துறைப்பாண்டி அவர்களுக்கு திருக்குர்ஆன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – Ms நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – Ms நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 13, 2014 10:41

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக 27-11-14 அன்று அவசர இரத்த தானம் உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி –Ms நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி –Ms நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 13, 2014 10:31

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக 27-11-14 அன்று  அவசர இரத்ததான உதவியாக 2 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – தரமணிகிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – தரமணிகிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 13, 2014 9:43

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளையின் சார்பாக 26.11.2014 அன்று அவசர இரத்ததான உதவியாக 2 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி –வாணியம்பாடிகிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி –வாணியம்பாடிகிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 13, 2014 9:28

வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 18/11/20161 அன்று  அவசர இரத்த தானம் உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்