‘இரத்த தான முகாம்’

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 12:40

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை 02-10-14 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 12:37

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக 01-10-14 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – தர்மபுரி மாவட்டம்

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 5, 2014 21:24

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01-10-2014 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
53 நபர்கள் இரத்ததானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம்

53 நபர்கள் இரத்ததானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 3, 2014 19:34

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த அன்று KMC மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 53 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………  ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
91 நபர்கள் இரத்ததானம் – MMDA காலனி கிளை இரத்த தான முகாம்

91 நபர்கள் இரத்ததானம் – MMDA காலனி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 3, 2014 8:36

தென்சென்னை மாவட்டம் MMDA காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 20/9/14 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 91 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………  …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 21:04

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக 28-09-14 அன்று1யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 21:35

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக 19-09-14 அன்று    1யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 21:34

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக 19-09-14 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-உடுமலை கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 13:20

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக 18.09.2014 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
139 நபர்கள் இரத்ததானம் – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை இரத்த தான முகாம்!

139 நபர்கள் இரத்ததானம் – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 7:32

தென் சென்னை மாவட்டம் கிண்டி மடுவின்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று அரசு மகளீர் மற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 139 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்