‘இரத்த தான முகாம்’

199 நபர்கள் இரத்த தானம் – துபா மண்டல இரத்ததான முகாம்!

199 நபர்கள் இரத்த தானம் – துபா மண்டல இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 9, 2014 17:21

துபை மண்டலத்தில் கடந்த 29-08-2014  அன்று லத்திஃபா மருத்துவமனையுடன் இணைந்து இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 199 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலி்ல்லாஹ் …………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
61 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

61 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 9, 2014 8:36

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-08-2014 அன்று  இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 61 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
86 நபர்கள் இரத்ததானம் – கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

86 நபர்கள் இரத்ததானம் – கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 8, 2014 11:22

தென்சென்னை மாவட்டம் கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 86 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
40 நபர்கள் இரத்ததானம் – மண்டபம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

40 நபர்கள் இரத்ததானம் – மண்டபம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 2, 2014 8:06

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் கிளை சார்பாக  கடந்த 25-08-2014 அன்று அரசு சகாதார நிலையைமும் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 40 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
46 நபர்கள் இரத்ததானம் – எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

46 நபர்கள் இரத்ததானம் – எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 2, 2014 8:04

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 46 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
122 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஜாம்பஜார் கிளை இரத்த தான முகாம் !

122 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஜாம்பஜார் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 2, 2014 7:19

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த  24-08-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 122 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
66 நபர்கள் இரத்ததானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

66 நபர்கள் இரத்ததானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 17:14

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 66 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
97 நபர்கள் இரத்ததானம் – திருவெற்றியூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

97 நபர்கள் இரத்ததானம் – திருவெற்றியூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 16:50

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவெற்றியூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2014 ன்று  இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 97 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
76 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

76 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 29, 2014 21:02

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 18-08-2014 அன்று  இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 76 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
94 நபர்கள் இரத்ததானம் – வேளச்சேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

94 நபர்கள் இரத்ததானம் – வேளச்சேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 29, 2014 15:17

தென்சென்னை மாவட்டம் வேளச்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த19-08-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 94 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்