‘இரத்த தான முகாம்’

100 நபர்கள் இரத்ததானம் –  விருதுநகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

100 நபர்கள் இரத்ததானம் – விருதுநகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 29, 2014 22:14

 விருதுநகர்மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக14-09-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 100நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
152 நபர்கள் இரத்ததானம் – மந்தைவேளி கிளை இரத்த தான முகாம் !

152 நபர்கள் இரத்ததானம் – மந்தைவேளி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 29, 2014 18:00

தென் சென்னை மாவட்டம் மந்தைவேளி கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 152 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
95 நபர்கள் இரத்ததானம் – பெரம்பூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

95 நபர்கள் இரத்ததானம் – பெரம்பூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 28, 2014 21:59

வடசென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 95 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
94 நபர்கள் இரத்ததானம் – அய்னாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

94 நபர்கள் இரத்ததானம் – அய்னாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 27, 2014 12:04

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 94  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
104 நபர்கள் இரத்ததானம் – அண்ணா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

104 நபர்கள் இரத்ததானம் – அண்ணா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 26, 2014 15:20

தென்சென்னை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த14-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 104 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 24, 2014 22:21

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை சார்பாக கடந்த  12-09-2014 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
60 நபர்கள் இரத்ததானம் – புது வண்ணாரப்பேட்டை கிளை  இரத்த தான முகாம் !

60 நபர்கள் இரத்ததானம் – புது வண்ணாரப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 24, 2014 17:40

வட சென்னை மாவட்டம் புது வண்ணாரப்பேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 09-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 60 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள். மேலும் நோட்டிஸ்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
83 நபர்கள் இரத்ததானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம் !

83 நபர்கள் இரத்ததானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 23, 2014 6:24

வடசென்னை மாவட்டம்  புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 13-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 83 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
72 நபர்கள் இரத்ததானம் – மைலாபூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

72 நபர்கள் இரத்ததானம் – மைலாபூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 13:59

தென்சென்னை மாவட்டம் மைலாபூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 72 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
75 நபர்கள் இரத்ததானம் – வேலூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

75 நபர்கள் இரத்ததானம் – வேலூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 19:51

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014  அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 75 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்