‘இரத்த தான முகாம்’

196 நபர்கள் இரத்த தானம் – புரசை கிளை இரத்த தான முகாம்

196 நபர்கள் இரத்த தானம் – புரசை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 29, 2013 15:29

வடசென்னை புரசை கிளை சார்பாக கடந்த 19-11-2013  அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  196 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை இரத்த தான முகாம் , 27 நபர்கள் இரத்த தானம் !

பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை இரத்த தான முகாம் , 27 நபர்கள் இரத்த தானம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 25, 2013 21:10

ஈரோடு மாவட்டம் பெரிய அக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 17-11-13 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 27 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
29 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஆவணம் கிளை  இரத்த தான முகாம்

29 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஆவணம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 25, 2013 18:51

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் ஆவணம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  29  நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
25 நபர்கள் இரத்த தானம் – காங்கயம் கிளை இரத்த தான முகாம்

25 நபர்கள் இரத்த தானம் – காங்கயம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 25, 2013 17:18

திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கயம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 25 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
68 நபர்கள் இரத்த தானம் – புதுபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம்

68 நபர்கள் இரத்த தானம் – புதுபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 22, 2013 21:09

வடசென்னை மாவட்டம் புதுபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. KMC மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  68 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
25 நபர்கள் இரத்த தானம் – ரெத்தினகோட்டை கிளை  இரத்த தான முகாம்

25 நபர்கள் இரத்த தானம் – ரெத்தினகோட்டை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 20, 2013 15:35

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ரெத்தினகோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 17-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  25 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
59 நபர்கள் இரத்த தானம் – பெரம்பூர் கிளை இரத்த தான முகாம்

59 நபர்கள் இரத்த தானம் – பெரம்பூர் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 18, 2013 17:10

வடசென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 16-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  59 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
73 நபர்கள் இரத்த தானம் – சைதாப்பேட்டை  கிளை  இரத்த தான முகாம்

73 நபர்கள் இரத்த தானம் – சைதாப்பேட்டை  கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 14, 2013 15:21

தென் சென்னை மாவட்டம் சைதாப்பேட்டை  கிளை சார்பாக கடந்த 10-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  73 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
103 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஜாம்பஜார்  கிளை இரத்த தான முகாம்

103 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஜாம்பஜார்  கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 13:26

தென்சென்னை மாவட்டம்  ஜாம்பஜார்  கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  103 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர். மேலும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
70 நபர்கள் இரத்த தானம் , மேலக்காவேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

70 நபர்கள் இரத்த தானம் , மேலக்காவேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 10, 2013 16:00

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளையில் 10.11.2013 அன்று நடைபெற்ற இரத்ததான முகாமில் 70 நபர்கள் கலந்துகொண்டு இரத்ததானம் அளித்தனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்