‘இரத்த தான முகாம்’

125 நபர்கள் இரத்ததானம் – பல்லாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

125 நபர்கள் இரத்ததானம் – பல்லாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 5, 2014 15:36

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம்  பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 125 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
66 நபர்கள் இரத்ததானம் –  நேதாஜி நகா் கிளை இரத்த தான முகாம் !

66 நபர்கள் இரத்ததானம் – நேதாஜி நகா் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 3, 2014 22:25

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகா் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2014  அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 66  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
91 நபர்கள் இரத்ததானம் – MMDA காலனி  கிளை இரத்த தான முகாம் !

91 நபர்கள் இரத்ததானம் – MMDA காலனி  கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 20:47

தென்சென்னை மாவட்டம் MMDA காலனி  கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 91 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
55 நபர்கள் இரத்ததானம் – பழைய வண்ணை கிளை  இரத்த தான முகாம் !

55 நபர்கள் இரத்ததானம் – பழைய வண்ணை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 16:52

வட சென்னை மாவட்டம் பழைய வண்ணை கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 55 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-ஆம்பூர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 20:57

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் 16-10-14 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
51 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

51 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 11:53

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014  அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 51 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
34 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆவூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

34 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆவூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 8:09

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த  14-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 34 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
83 நபர்கள் இரத்ததானம் – புதுபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

83 நபர்கள் இரத்ததானம் – புதுபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 20:33

வடசென்னை மாவட்டம் புதுபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த  12-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 83 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
69 நபர்கள் இரத்ததானம் – செங்கல்பட்டு கிளை இரத்த தான முகாம் !

69 நபர்கள் இரத்ததானம் – செங்கல்பட்டு கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 15:21

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 69 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 12:40

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை 02-10-14 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்