‘இரத்த தான முகாம்’

86 நபர்கள் இரத்ததானம் – கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை  இரத்த தான முகாம் !

86 நபர்கள் இரத்ததானம் – கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 8, 2014 11:22

தென்சென்னை மாவட்டம் கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 86 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
40 நபர்கள் இரத்ததானம் – மண்டபம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

40 நபர்கள் இரத்ததானம் – மண்டபம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 2, 2014 8:06

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் கிளை சார்பாக  கடந்த 25-08-2014 அன்று அரசு சகாதார நிலையைமும் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 40 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
46 நபர்கள் இரத்ததானம் – எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

46 நபர்கள் இரத்ததானம் – எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 2, 2014 8:04

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 46 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
122 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஜாம்பஜார் கிளை இரத்த தான முகாம் !

122 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஜாம்பஜார் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 2, 2014 7:19

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த  24-08-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 122 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
66 நபர்கள் இரத்ததானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

66 நபர்கள் இரத்ததானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 17:14

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 66 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
97 நபர்கள் இரத்ததானம் –  திருவெற்றியூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

97 நபர்கள் இரத்ததானம் – திருவெற்றியூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 16:50

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவெற்றியூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2014 ன்று  இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 97 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
76 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

76 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 29, 2014 21:02

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 18-08-2014 அன்று  இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 76 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
94 நபர்கள் இரத்ததானம் – வேளச்சேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

94 நபர்கள் இரத்ததானம் – வேளச்சேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 29, 2014 15:17

தென்சென்னை மாவட்டம் வேளச்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த19-08-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 94 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
47 நபர்கள் இரத்ததானம் – அடியக்கமங்கலம் கிளை 1 மற்றும் 2ன் இரத்த தான முகாம் !

47 நபர்கள் இரத்ததானம் – அடியக்கமங்கலம் கிளை 1 மற்றும் 2ன் இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 28, 2014 8:48

திருவாரூர் மாவடடம் அடியக்கமங்கலம் கிளை 1 மற்றும் 2ன் சார்பாக கடந்த 16-08-2014 அன்று  இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 47 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
35 நபர்கள் இரத்ததானம் – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை  இரத்த தான முகாம் !

35 நபர்கள் இரத்ததானம் – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 27, 2014 17:11

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை  சார்பாக கடந்த 17-08- 2014 அன்று  இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 35  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்