‘இரத்த தான முகாம்’

53 நபர்கள் இரத்ததானம் – மேலக்காவேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

53 நபர்கள் இரத்ததானம் – மேலக்காவேரி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 18:51

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்  மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக 30-11-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 53  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி –கடலூர்OT  கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி –கடலூர்OT கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 12:42

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர்OT கிளை சார்பாக 30.11.2014 அன்று அவசர இரத்ததான உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
79 நபர்கள் இரத்ததானம் –சேப்பாக்கம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

79 நபர்கள் இரத்ததானம் –சேப்பாக்கம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 11:49

தென்சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 30.11.2014 அன்று அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 79  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………………………… ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
94 நபர்கள் இரத்ததானம் – நேதாஜி நகா் கிளை இரத்த தான முகாம் !

94 நபர்கள் இரத்ததானம் – நேதாஜி நகா் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 10, 2014 7:02

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகா் கிளை சாா்பாக கடந்த 26-11-2014அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 94  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………………………… …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
51 நபர்கள் இரத்ததானம் – C.N.பாளையம் கிளை  இரத்த தான முகாம் !

51 நபர்கள் இரத்ததானம் – C.N.பாளையம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 9, 2014 20:23

கடலூர் மாவட்டம் C.N.பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 2-11-2014  அன்று அரசு தலைமை மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 51 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
50  நபர்கள் இரத்ததானம் – பெரியமேடு கிளை இரத்த தான முகாம் !

50 நபர்கள் இரத்ததானம் – பெரியமேடு கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 20:11

வட சென்னை மாவட்டம் பெரியமேடு கிளை சார்பாக கடந்த  05-11-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 50  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………………………… …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
79 நபர்கள் இரத்ததானம் – நேதாஜி நகா் கிளை இரத்த தான முகாம் !

79 நபர்கள் இரத்ததானம் – நேதாஜி நகா் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 15:13

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகா் கிளை சாா்பாக கடந்த 24-11-2014அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 79 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
61 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆத்தூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

61 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆத்தூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 6, 2014 11:48

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 61 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………………………… ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இரத்ததான  முகாம் ஃப்லெக்ஸ் - மேலக்காவேரி கிளை

இரத்ததான  முகாம் ஃப்லெக்ஸ் – மேலக்காவேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 6, 2014 11:01

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக  21-11-2014 அன்று மூன்று இடங்களில் இரத்ததான  முகாம் ஃப்லெக்ஸ் வைக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
88 நபர்கள் இரத்ததானம் – பட்டூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

88 நபர்கள் இரத்ததானம் – பட்டூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 6, 2014 10:07

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 88 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………………………… …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்