‘இரத்த தான முகாம்’

27 நபர்கள் இரத்த தானம் – வாழ்க்கை மற்றும் சேங்கனூர் கிளை இரத்ததான முகாம்!

27 நபர்கள் இரத்த தானம் – வாழ்க்கை மற்றும் சேங்கனூர் கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 5, 2014 19:56

திருவாரூர் மாவட்டம் வாழ்க்கை மற்றும் சேங்கனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 01-06-2014 அன்று  திருவாரூர் மருத்துவ கல்லூரியுடன் இணைந்து இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 27...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
51 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை இரத்ததான முகாம்!

51 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 5, 2014 19:02

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-05-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 51 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
27 நபர்கள் இரத்த தானம் – வாழ்க்கை மற்றும் சேங்கனூர் கிளை இரத்ததான முகாம்!

27 நபர்கள் இரத்த தானம் – வாழ்க்கை மற்றும் சேங்கனூர் கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 5, 2014 18:40

திருவாரூர் மாவட்டம் வாழ்க்கை & சேங்கனூர் கிளையில் சார்பாக கடந்த 01-06-2014 அன்று திருவாரூர் மருத்துவ கல்லூரியுடன் இணைந்து இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 27...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
45 நபர்கள் இரத்ததானம் – காரைக்குடி கிளை இரத்த தான முகாம் !

45 நபர்கள் இரத்ததானம் – காரைக்குடி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 4, 2014 19:42

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 01-06-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 45 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
40 நபர்கள் இரத்த தானம் – உளுந்தூர்பேட்டை கிளை  இரத்ததான முகாம்!

40 நபர்கள் இரத்த தானம் – உளுந்தூர்பேட்டை கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 3, 2014 18:52

விழுப்புரம் கிழக்கு  மாவட்டம்  உளுந்தூர்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 25-05-2014 அன்று  அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 40 நபர்கள் இரத்ததானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
47 நபர்கள் இரத்த தானம் – அமைந்தகரை கிளை இரத்ததான முகாம்!

47 நபர்கள் இரத்த தானம் – அமைந்தகரை கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 30, 2014 20:20

தென் சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை கிளை சார்பாக 04.05.2013 அன்று  அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 47 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
68 நபர்கள் இரத்ததானம் – பூந்தமல்லி கிளை இரத்த தான முகாம் !

68 நபர்கள் இரத்ததானம் – பூந்தமல்லி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 30, 2014 18:30

திருவள்ளுர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 68 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
44 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்ததான முகாம்!

44 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 27, 2014 19:37

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 24-05-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 44 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
35 நபர்கள் இரத்ததானம் – நல்லம்பல் கிளை இரத்த தான முகாம்!

35 நபர்கள் இரத்ததானம் – நல்லம்பல் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 27, 2014 19:16

காரைக்கால் மாவட்டம் நல்லம்பல் கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2014 அன்று அரசு பொது மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 35 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
46 நபர்கள் இரத்ததானம் – சைதாப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

46 நபர்கள் இரத்ததானம் – சைதாப்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, May 24, 2014 17:30

வேலூர் மாவட்டம் சைதாப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது இதில் 46 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்