‘இரத்த தான முகாம்’

107 நபர்கள் இரத்த தானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்

107 நபர்கள் இரத்த தானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 20, 2014 13:36

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளையில் கடந்த 29-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 107 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
70 நபர்கள் இரத்த தானம் – அயப்பாக்கம் கிளை இரத்த தான முகாம்!

70 நபர்கள் இரத்த தானம் – அயப்பாக்கம் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 14, 2014 13:13

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அயப்பாக்கம் கிளை சார்பாக 05.01.2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 70 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் , 98 நபர்கள் இரத்த தானம் !

கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் , 98 நபர்கள் இரத்த தானம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 9, 2014 19:07

TNTJ காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளையின் சார்பாக 05-01-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைப்பெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இனைந்து நடைபெற்ற இம்முகாமில் 98 பேர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
78 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

78 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 7, 2014 16:13

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-01-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 78 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
58 நபர்கள் இரத்த தானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்!

58 நபர்கள் இரத்த தானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 7, 2014 11:57

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளையில் கடந்த 29-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 58 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
33 நபர்கள் இரத்த தானம் – பேர்ணாம்பட் கிளை இரத்த தான முகாம்!

33 நபர்கள் இரத்த தானம் – பேர்ணாம்பட் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 7, 2014 11:43

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளையில் கடந்த 25-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 33 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
80 நபர்கள் இரத்த தானம் – பஹ்ரைன் மண்டல இரத்த தான முகாம்

80 நபர்கள் இரத்த தானம் – பஹ்ரைன் மண்டல இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 6, 2014 20:03

பஹ்ரைன் மண்டலம் சார்பாக கடந்த 03-01-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. சல்மானியா மருத்துவமனையில் நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 80 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
86 நபர்கள் இரத்த தானம் – நேதாஜி நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

86 நபர்கள் இரத்த தானம் – நேதாஜி நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 6, 2014 20:01

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளையில் கடந்த 31-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடுன் இணைந்து நடைபெற்ற இம்முகாமில் 86 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
91 நபர்கள் இரத்த தானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்!

91 நபர்கள் இரத்த தானம் – புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 4, 2014 11:58

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளையில் கடந்த  28-13-2012 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 91 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
72 நபர்கள் இரத்த தானம் – முகப்பேர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

72 நபர்கள் இரத்த தானம் – முகப்பேர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 3, 2014 13:32

திருவள்ளூர் மாவட்டம் முகப்பேர் கிளை சார்பாக கடந்த 29-12-2013அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 72 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்