‘இரத்த தான முகாம்’

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 21:35

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக 19-09-14 அன்று    1யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 21:34

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக 19-09-14 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-உடுமலை கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 13:20

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக 18.09.2014 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
139 நபர்கள் இரத்ததானம் – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை இரத்த தான முகாம்!

139 நபர்கள் இரத்ததானம் – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 7:32

தென் சென்னை மாவட்டம் கிண்டி மடுவின்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று அரசு மகளீர் மற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 139 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
100 நபர்கள் இரத்ததானம் – விருதுநகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

100 நபர்கள் இரத்ததானம் – விருதுநகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 29, 2014 22:14

 விருதுநகர்மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக14-09-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 100நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
152 நபர்கள் இரத்ததானம் – மந்தைவேளி கிளை இரத்த தான முகாம் !

152 நபர்கள் இரத்ததானம் – மந்தைவேளி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 29, 2014 18:00

தென் சென்னை மாவட்டம் மந்தைவேளி கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 152 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
95 நபர்கள் இரத்ததானம் – பெரம்பூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

95 நபர்கள் இரத்ததானம் – பெரம்பூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 28, 2014 21:59

வடசென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 95 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
94 நபர்கள் இரத்ததானம் – அய்னாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

94 நபர்கள் இரத்ததானம் – அய்னாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 27, 2014 12:04

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 94  நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
104 நபர்கள் இரத்ததானம் – அண்ணா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

104 நபர்கள் இரத்ததானம் – அண்ணா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 26, 2014 15:20

தென்சென்னை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த14-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 104 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 24, 2014 22:21

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அய்யப்பந்தாங்கல் கிளை சார்பாக கடந்த  12-09-2014 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்