‘இரத்த தான முகாம்’

86 நபர்கள் இரத்த தானம் – திருவெற்றியூர் கிளை இரத்த தான முகாம்

86 நபர்கள் இரத்த தானம் – திருவெற்றியூர் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 9, 2013 12:05

திருவள்ளுர் மாவட்டம் திருவெற்றியூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  86 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
47 நபர்கள் இரத்த தானம் – அசோக் நகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

47 நபர்கள் இரத்த தானம் – அசோக் நகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 5, 2013 16:17

தென் சென்னை மாவட்டம் அசோக் நகர்  கிளை சார்பாக  கடந்த 20.10.2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  47...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
110 நபர்கள் இரத்த தானம் – பழைய வண்ணாரபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம்

110 நபர்கள் இரத்த தானம் – பழைய வண்ணாரபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 1, 2013 14:53

வடசென்னை மாவட்டம் பழைய வண்ணாரபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  110 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
31 நபர்கள் இரத்த தானம் – இராஜகம்பிரம் கிளை இரத்த தான முகாம்

31 நபர்கள் இரத்த தானம் – இராஜகம்பிரம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 27, 2013 17:37

சிவகங்கை மாவட்டம் இராஜகம்பிரம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-10-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  31 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
76 நபர்கள் இரத்த தானம் – தரமணி கிளை இரத்த தான முகாம்

76 நபர்கள் இரத்த தானம் – தரமணி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 25, 2013 17:08

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  76  நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
50 நபர்கள் இரத்த தானம் – வீ.கே.புரம்  கிளை இரத்த தான முகாம்

50 நபர்கள் இரத்த தானம் – வீ.கே.புரம்  கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 24, 2013 13:54

நெல்லை மாவட்டம் வீ.கே.புரம்  கிளை சார்பாக  கடந்த 20-10-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  50  நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
55 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஏழுகிணறு கிளை இரத்த தான முகாம்

55 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஏழுகிணறு கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 19:54

வடசென்னை மாவட்டம் ஏழுகிணறு கிளை சார்பாக கடந்த 26-09-2013அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  55  நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பொன்மலை கிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பொன்மலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 12:13

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்மலை  கிளை சார்பாக கடந்த 13-10-2013 அன்று அவசர இரத்த தான பிரிவில் 2 யுனிட் இரத்தம் கொள்கை சகோதரர்களால் வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
44 நபர்கள் இரத்த தானம் – S.V. காலனி கிளை இரத்த தான முகாம்

44 நபர்கள் இரத்த தானம் – S.V. காலனி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 15, 2013 15:46

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V. காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  44 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
75 நபர்கள் இரத்த தானம் – அதிரை கிளை இரத்த தான முகாம்

75 நபர்கள் இரத்த தானம் – அதிரை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 11, 2013 19:55

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் அதிரைக்கிளை சார்பாக கடந்த 22.09.13 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  75  நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்