‘இரத்த தான முகாம்’

54 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூக்கடை கிளை இரத்த தான முகாம் !

54 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூக்கடை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 18, 2013 13:07

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த 15-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 54 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
77 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூக்கடை  கிளை இரத்த தான முகாம் !

77 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூக்கடை  கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 16, 2013 17:11

வடசென்னை மாவட்டம் பூக்கடை  கிளை சார்பாக கடந்த 27-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 77 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
48 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம் !

48 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 10, 2013 18:13

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 07-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 48 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
76 நபர்கள் இரத்த தானம் – எம்.கே.பி.நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

76 நபர்கள் இரத்த தானம் – எம்.கே.பி.நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 10, 2013 18:07

வடசென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 76 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
62 நபர்கள் இரத்த தானம் – திருவல்லிக்கேணி கிளை இரத்த தான முகாம் !

62 நபர்கள் இரத்த தானம் – திருவல்லிக்கேணி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 10, 2013 17:58

தென் சென்னை மாவட்டம் திருவல்லிக்கேணி கிளை சார்பாக கடந்த 08-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 62 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
50 நபர்கள் இரத்த தானம் – நேருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

50 நபர்கள் இரத்த தானம் – நேருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 7, 2013 13:07

காரைக்கால் மாவட்டம் நேருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 01-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 50 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
101 நபர்கள் இரத்த தானம் - சர்மா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

101 நபர்கள் இரத்த தானம் – சர்மா நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 5, 2013 13:09

வட சென்னை மாவட்டம் சர்மா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-11-2013.அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 101 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
101 நபர்கள் இரத்த தானம் ,  கொடுங்கையூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

101 நபர்கள் இரத்த தானம் , கொடுங்கையூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 4, 2013 11:41

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 1-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 101 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
65 நபர்கள் இரத்த தானம் , விழுப்புரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

65 நபர்கள் இரத்த தானம் , விழுப்புரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 4, 2013 11:25

விழுப்புரம் கிழக்குமாவட்டம் விழுப்புரம் கிளை சார்பாக 01.12.2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 65 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
95 நபர்கள் இரத்த தானம் – அமைந்தகரை கிளை இரத்த தான முகாம்

95 நபர்கள் இரத்த தானம் – அமைந்தகரை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 17:35

தென் சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை கிளை சார்பாக கடந்த 17-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  95 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்