‘இரத்த தான முகாம்’

35 நபர்கள் இரத்த தானம் - பூதமங்கலம் கிளை இரத்த தான முகாம்!

35 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூதமங்கலம் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 18, 2013 21:35

திருவாரூர் மாவட்டம் பூதமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-07-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 35 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
48 நபர்கள் இரத்த தானம் - ஏழுகிணறு கிளை இரத்த தான முகாம்!

48 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஏழுகிணறு கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 17, 2013 22:54

வடசென்னை மாவட்டம் ஏழுகிணறு கிளை சார்பாக கடந்த 29-06-2013  அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 48 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 215 நபர்கள் இரத்த தானம், நேதாஜி நகர் கிளை இரத்த தான முகாம்!

215 நபர்கள் இரத்த தானம், நேதாஜி நகர் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 13, 2013 21:21

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 30/06/13 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 215 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
63 நபர்கள் இரத்த தானம் - தாங்கல் கிளை இரத்த தான முகாம்

63 நபர்கள் இரத்த தானம் – தாங்கல் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 12, 2013 20:14

திருவள்ளுவர் மாவட்டம் தாங்கல் கிளை சார்பாக கடந்த  30/06/2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  63 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
59 நபர்கள் இரத்த தானம் –  புரசை கிளை இரத்த தான முகாம்!

59 நபர்கள் இரத்த தானம் –  புரசை கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 12, 2013 12:07

வடசென்னை மாவட்டம்  புரசை கிளையின் சார்பில் 30.6.13 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது .இதில் 59 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
44 நபர்கள் இரத்த தானம், விருகாவூர் கிளை இரத்த தான முகாம்!

44 நபர்கள் இரத்த தானம், விருகாவூர் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 11, 2013 21:37

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் விருகாவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-06-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைப்பெற்றது.   இதில் 44 நபர்கள் இரத்தம் வழங்கினார்கள். அல்ஹம்துலி்ல்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
223 நபர்கள் இரத்த தானம் - கம்பம் கிளை இரத்த தான முகாம்!

223 நபர்கள் இரத்த தானம் – கம்பம் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 5, 2013 12:03

தேனி  மாவட்டம் கம்பம்  கிளை சார்பாக கடந்த 29/06/2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 223 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
35 நபர்கள் இரத்த தானம், மன்னார்குடி கிளை இரத்த தான முகாம்!

35 நபர்கள் இரத்த தானம், மன்னார்குடி கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 5, 2013 11:05

திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 30.06.2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைப்பெற்றது. . இதில் 35 நபர்கள் இரத்தம் வழங்கினார்கள். அல்ஹம்துலி்ல்லாஹ்!…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
100 நபர்கள் இரத்த தானம், புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்!

100 நபர்கள் இரத்த தானம், புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 4, 2013 15:10

வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 20/06/2013 அன்று இரத்த தான முகாம் அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடைபெற்றது. இதில் 100 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
52 நபர்கள் இரத்த தானம் - பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம்!

52 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 26, 2013 16:53

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 22/06/2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 52 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலி்ல்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்