‘இரத்த தான முகாம்’

“60” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:06

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 60சிறப்பு அழைப்பாளர்: மாவட்ட மருத்துவ அணி ரியாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“102 நபர்கள் ” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:14

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 102 நபர்கள்சிறப்பு அழைப்பாளர்: GH அரசு பொது மருத்துவ மணைநிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“88” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – ஒலையா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:09

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 88சிறப்பு அழைப்பாளர்: ரியாத் மெட்ரோ கம்பெனி மேலாளர்நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-2015கிளை: ஒலையாபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“44” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – ஆற்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 14:53

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 44சிறப்பு அழைப்பாளர்: மாவட்டத் தலைவர்மற்றும் செயலாளர்நிகழ்ச்சி தேதி: 22-11-2015கிளை: ஆற்காடு கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“51” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – காயல்பட்டினம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 12:21

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 51சிறப்பு அழைப்பாளர்: முத்து சுப்ரமணியன் காவல் ஆய்வாளர்நிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-2015கிளை: காயல்பட்டினம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“90” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – நியூ சினையா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 20:01

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 90சிறப்பு அழைப்பாளர்: சவுத் அல் அனசி, KFMC இரத்த வங்கி மேலாளர்நிகழ்ச்சி தேதி: 13-11-2015கிளை: நியூ சினையாபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“!ஐம்பத்திஒன்டு” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – வத்தலகுண்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 14, 2015 18:08

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: !ஐம்பத்திஒன்டுநிகழ்ச்சி தேதி: 5-11-15கிளை: வத்தலகுண்டுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“45” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – உசேன்புரா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 11, 2015 17:38

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 45நிகழ்ச்சி தேதி: 15-08-2015கிளை: உசேன்புரா கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“48” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 11, 2015 17:38

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 48நிகழ்ச்சி தேதி: 25-10-15கிளை: ஆம்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“30” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – திருப்பத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 11, 2015 17:38

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 30நிகழ்ச்சி தேதி: 01-11-2015கிளை: திருப்பத்தூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்