‘இதர சேவைகள்’

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நல்லூர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 11, 2014 19:48

திருப்பூர் மாவட்டம் நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-06-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – S.V.காலனி கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – S.V.காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 11, 2014 19:45

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 11-06-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – தர்மபுரி மாவட்டம்

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 11, 2014 19:41

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-06-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் - செங்கோட்டை கிளை

ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் – செங்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 11, 2014 19:37

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 11-06-2014 அன்று ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவியாக நோட்டுகள்,பேனாக்கள் மற்றும் பள்ளி பைகள் (SCHOOL BAGS) வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பெரிய கடை வீதி கிளை

3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பெரிய கடை வீதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 11, 2014 19:05

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரிய கடை வீதி கிளை சார்பாக கடந்த 12-06-2014 அன்று 3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – S.V.காலனி கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – S.V.காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 10, 2014 19:35

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று  1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… ………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - கோவை மாவட்டம்

4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 19:06

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று  4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - நாமக்கல் மாவட்டம்

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நாமக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 19:00

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-06-2014 அன்று மற்றும் 08-06-2014 ஆகிய நாட்களில் 2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சங்கனாசேரி கிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சங்கனாசேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 18:42

கேரளா மண்டலம் சங்கனாசேரி கிளை சார்பாக கடந்த 04-06-2014 அன்று மற்றும் 05-06-2014 ஆகிய நாட்களில் 2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – துறைமுகம் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 17:36

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 09-06-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்