‘இதர சேவைகள்’

3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பெரிய கடை வீதி கிளை

3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பெரிய கடை வீதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 11, 2014 19:05

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரிய கடை வீதி கிளை சார்பாக கடந்த 12-06-2014 அன்று 3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – S.V.காலனி கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – S.V.காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 10, 2014 19:35

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று  1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… ………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - கோவை மாவட்டம்

4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 19:06

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று  4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - நாமக்கல் மாவட்டம்

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நாமக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 19:00

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-06-2014 அன்று மற்றும் 08-06-2014 ஆகிய நாட்களில் 2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சங்கனாசேரி கிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சங்கனாசேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 18:42

கேரளா மண்டலம் சங்கனாசேரி கிளை சார்பாக கடந்த 04-06-2014 அன்று மற்றும் 05-06-2014 ஆகிய நாட்களில் 2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – துறைமுகம் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 17:36

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 09-06-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நல்லூர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 17:35

திருப்பூர் மாவட்டம் நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-06-2014  அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை

1யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 8, 2014 17:35

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை சார்பாக கடந்த 05-06-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 7, 2014 20:18

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-05-2014 அன்று 3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - S.V.காலனி கிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – S.V.காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 7, 2014 20:18

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 07-06-2014   அன்று 2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்