‘இதர சேவைகள்’

இப்தார் ஏற்பாடு - வடக்கு மாங்குடி கிளை

இப்தார் ஏற்பாடு – வடக்கு மாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 2, 2015 11:46

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வடக்கு மாங்குடி கிளை சார்பாக 19.06.2015 அன்று முதல் இப்தார் நோன்பாளிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோன்பு கஞ்சி விநியோகம் - வடக்கு மாங்குடி கிளை

நோன்பு கஞ்சி விநியோகம் – வடக்கு மாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 2, 2015 11:45

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வடக்கு மாங்குடி கிளை சார்பாக 19.06.2015 அன்று முதல் நோன்பு கஞ்சி விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோன்பு கஞ்சி விநியோகம் - இராஜகிரி கிளை

நோன்பு கஞ்சி விநியோகம் – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 2, 2015 11:37

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக 19.06.2015 அன்று ரமலான் நோன்பின் முதல் நோன்பு கஞ்சி பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்தும் நோன்பு வைக்கும் சகோதரர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஃப்தார் ஏற்பாடு - கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

இஃப்தார் ஏற்பாடு – கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 1, 2015 15:49

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை சார்பாக 19.06.2015 அன்று முதல் தினம் தோரும் இஃப்தார் ஏற்பாடு செய்யபடுகிறது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஃப்தார் நிகழ்சி - கோணுழாம்பள்ளம் கிளை

இஃப்தார் நிகழ்சி – கோணுழாம்பள்ளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 1, 2015 15:42

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கோணுழாம்பள்ளம் கிளை சார்பாக 19.06.2015 முதல் நோன்பிற்கான இஃப்தார் நடைபெற்று வருகிறது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஃப்தார் ஏற்பட்டு - வழுத்தூர் கிளை

இஃப்தார் ஏற்பட்டு – வழுத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 1, 2015 15:36

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வழுத்தூர் கிளை சார்பாக 19.06.2015 முதல் நோன்பிற்கான இஃப்தார் நடைபெற்று வருகிறது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோன்பு கஞ்சி வினியோகம் - அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை

நோன்பு கஞ்சி வினியோகம் – அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 1, 2015 15:26

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை சார்பாக 19.06.2015 அன்று நோன்பு கஞ்சி வினியோகம் செய்யப்பட்டடு வருகிறது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஃப்தார் விருந்து ஏற்பட்டு - புதுநகரம் கிளை

இஃப்தார் விருந்து ஏற்பட்டு – புதுநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 1, 2015 13:52

கேரளா வடக்கு மண்டலம் புதுநகரம் கிளை சார்பாக 28/6/2015 அன்று தவ்ஹீத் மர்க்கஸில் இஃப்தார் விருந்து ஏற்பட்டு செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இப்தார் நிகழ்ச்சி - பேராவூரணி கிளை

இப்தார் நிகழ்ச்சி – பேராவூரணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 1, 2015 11:56

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் பேராவூரணி கிளை சார்பாக 29-06-2015 அன்று மாலை இப்தார் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதனைத்தொடர்ந்து மாநில தலைமையால் நடத்தப்படும் முதியோர் ஆதரவு இல்லம், சிறுவர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஃப்தார் விருந்திற்கு ஏற்பாடு - காந்திபுரம் கிளை

இஃப்தார் விருந்திற்கு ஏற்பாடு – காந்திபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 1, 2015 11:48

கோவை வடக்கு மாவட்டம் காந்திபுரம் கிளை சார்பாக 27-06-2015 அன்று இஃப்தார் விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்