‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 20:12

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசயானம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: தொண்டி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தக்கலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:55

என்ன பணி: புக் ஸ்டால்நிகழ்ச்சி தேதி: 22-11-2015கிளை: தக்கலைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:47

என்ன பணி: நில வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21-11-2015கிளை: திருவிதாங்கோடுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 18:02

என்ன பணி: "தினம் ஒரு ஹதிஸ்/ குர்ஆன்" வசனம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015 to. 25/11/2015 - 05 நாட்கள்கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நம்புதாலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:13

என்ன பணி: நிலவேம்புக் கசாயம் (டெக்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு)நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: நம்புதாலைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஒட்டன்சத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:12

என்ன பணி: நில வேம்பு கசாயம் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.11.2015கிளை: ஒட்டன்சத்திரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 18:29

என்ன பணி: இலவச நிலவேம்பு கசாயம் -750நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015கிளை: ஆலந்தூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வெங்கடேஸ்வராநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:43

என்ன பணி: டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க நில வேம்பு கசாயம் விநியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-2015கிளை: வெங்கடேஸ்வராநகர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோம்பைத்தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:39

என்ன பணி: டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க நில வேம்பு கசாயம் விநியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 13-11-2015 வெள்ளிக்கிழமைகிளை: கோம்பைத்தோட்டம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஏழுகிணறு கிளை- வடசென்னை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:13

என்ன பணி: நிலவேம்பு குடிநீர்முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/2015கிளை: ஏழுகிணறு கிளை- வடசென்னைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்