‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 13:01

என்ன பணி: 3 இடங்களில் கரும்பலகை தாவா செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 31/12/2015கிளை: மதுரவாயல் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 12:57

என்ன பணி: 3 இடங்களில் கரும்பலகை போடு வைக்கப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 05.01.2016கிளை: மதுரவாயல் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – காவாங்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 12:56

என்ன பணி: இரண்டு இடங்களில் கரும்பலகை தாவா செய்யப்பட்டது 2நிகழ்ச்சி தேதி: 02.01.2016கிளை: காவாங்கரை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – எண்ணூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 12:51

என்ன பணி: முஸ்லிம் வீடுகளுக்குச் சென்று ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டிற்க்கு அழைப்பு விடுத்து 50 நோ பார்க்கிங் போர்ட்கள் வைக்கப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: எண்ணூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – எண்ணூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 12:51

என்ன பணி: முஸ்லிம் வீடுகளுக்குச் சென்று ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டிற்க்கு அழைப்பு விடுத்து 50 மாத காலண்டர்கள் வரை வினியோகம் செய்யப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 03/01/16கிளை: எண்ணூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – அயப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 12:20

என்ன பணி: 100 காலண்டர் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: அயப்பாக்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – அயப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 12:20

என்ன பணி: 50ஷிர்க் ஓர் ஆபாயம் DVD வழங்கப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: அயப்பாக்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – அயப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 12:19

என்ன பணி: 03/01/2016 வீடு வீடாகச் சென்று ஷிர்கை பற்றி எடுத்து சொல்லப்பட்டது.. மேலும் ஷிர்க் மாநாட்டின் 50 No parking board வீட்டின் கேட்டிலும் வாகனங்களில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஆளூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 20:10

என்ன பணி: ஆடியோ பிரச்சாரம்நிகழ்ச்சி தேதி: 10 -1 -2016கிளை: ஆளூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தக்கலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 20:04

என்ன பணி: அரசு முஸ்லிம் பள்ளிக்கு கான்கிரீட் போடப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 9 -1 -2016கிளை: தக்கலைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்