‘இதர சேவைகள்’

20 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - பூந்தமல்லி கிளை

20 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பூந்தமல்லி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 23, 2014 19:19

திருவள்ளுர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று முதல் 20-06-2014 அன்று வரை 20 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நல்லூர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 22, 2014 18:45

திருப்பூர் மாவட்டம் நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-06-2014  அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – மதுரவாயல் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 21, 2014 19:19

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி -   குரோம்பேட்டை கிளை

முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 21, 2014 17:48

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த  20-06-2014 அன்று முதியோர் இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்ப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் – - கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை

தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் – – கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 19, 2014 19:19

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-06-2014 அன்று தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு 3 இடங்களில் உண்டியல் - செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு 3 இடங்களில் உண்டியல் – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 18, 2014 20:04

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளையில் கடந்த 06-06-2014 அன்று 3 இடங்களில் உண்டியல் வைக்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 18, 2014 19:32

நெல்லை மாவட்டம் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று 3 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி -   மேலக்கோட்டை கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி – மேலக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 18, 2014 18:55

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மேலக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 14-06-2014 அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – மதுரவாயல் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 18, 2014 18:47

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த18-06-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – உடுமலை கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 16, 2014 19:53

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 17-06-2014  அன்று பிற சமய சகோதரிக்கு 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்