‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – ஆழ்வார்திருநகரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 16:49

என்ன பணி: பேக் வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 28.01.2016கிளை: ஆழ்வார்திருநகரிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஆழ்வார்திருநகரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 16:49

என்ன பணி: குடும்ப அட்டை கவர்( ஷிர்க் ஒ மா அச்சு)நிகழ்ச்சி தேதி: 29.1.2016கிளை: ஆழ்வார்திருநகரிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 16:49

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி (இரண்டாம் கட்டமாக)நிகழ்ச்சி தேதி: 30.01.2016கிளை: தொணடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 16:47

என்ன பணி: ஷிர் ஒழ்ப்பு மாநாட்டு விளம்பர சாவி கொத்து 200நிகழ்ச்சி தேதி: 29.01.2016கிளை: தொணடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – விருப்பாட்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 16:24

என்ன பணி: Tntj மார்க்க அறிஞர் உறையாற்ற 8 Gb மொமரி கார்டு 150ரூபாய்நிகழ்ச்சி தேதி: 30 / 1 / 2016கிளை: விருப்பாட்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 16:11

என்ன பணி: கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.01.2016கிளை: தங்கச்சிமடம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 15:47

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டு விழிப்புணர்வு பேரணிநிகழ்ச்சி தேதி: 29.01.2016கிளை: தொணடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 15:47

என்ன பணி: ஷிர் ஒழ்ப்பு மாநாட்டு அன்று சுமார் 250 வியாபார நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவித்து போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 28.01.2016கிளை: தொணடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மடுவின்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 13:36

என்ன பணி: ப்ரெஜெக்டர் தாவா (3 இடங்களில்)நிகழ்ச்சி தேதி: 26.01.16கிளை: மடுவின்கரை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நத்தம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 12:09

என்ன பணி: பெண் கள் குழு தாவஐநூறு வீடுகள் சென்று மாநாடு அழைப்பு கொடுத்தனர்நிகழ்ச்சி தேதி: 27/1/16கிளை: நத்தம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்