‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – பேகம்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 21:42

என்ன பணி: டிசர்ட்ஐம்பதுநிகழ்ச்சி தேதி: 9/1/16கிளை: பேகம்பூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:48

என்ன பணி: ஷிர் ஒழ்ப்பு மாநாட்டு விளம்பரம் கார் முழுவதும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தாவா செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 07.01.2016கிளை: தொணடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – Maskhanchavadi kilai

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:09

என்ன பணி: White Board Dawaநிகழ்ச்சி தேதி: 08-01-2016கிளை: Maskhanchavadi kilaiபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஒட்டசத்திம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:07

என்ன பணி: குலுதாவா வீடு வீடு ஆகநிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: ஒட்டசத்திம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தாம்பரம் – 3,27,691, நடுவீரப்பட்டு – 13697, குரோம்பேட்டை – 41420, ஆலந்தூர் 86872, குன்றத்தூர் – 13685, சேலையூர் 75907, பட்டூர் 160640, படப்பை 47177, பம்மல் 17175, பல்லாவரம் 57036, மாவட்டம் 2,48,499

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 12:45

என்ன பணி: வெள்ள நிவாரண வசூல் - 10,89,800நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: தாம்பரம் - 3,27,691, நடுவீரப்பட்டு - 13697, குரோம்பேட்டை - 41420, ஆலந்தூர் 86872,...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோட்டாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 20:20

என்ன பணி: காலண்டர் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 5-1-2016கிளை: கோட்டாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 20:19

என்ன பணி: 6 மாத கால மக்தப் மதரஸா துவக்கம்(பெண்கள்)நிகழ்ச்சி தேதி: 5-1-2016கிளை: திருவிதாங்கோடுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோட்டாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 20:18

என்ன பணி: காலண்டர் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 6-1-2016கிளை: கோட்டாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோட்டாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 20:18

என்ன பணி: காலண்டர் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 7-1-2016கிளை: கோட்டாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – சித்தயகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 20:14

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு மாநில நிர்வாகிகள் MI சுலைமான் கோவை ராஹீம் விசிட்நிகழ்ச்சி தேதி: 7/1/16கிளை: சித்தயகோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்