‘இதர சேவைகள்’

இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் -  தர்மபுரி மாவட்டம்

இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 26, 2014 19:34

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று அல்-கையிதா இயக்கத்திற்கெதிராண போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி – மேலவாளாடி கிளை

மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி – மேலவாளாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 26, 2014 12:08

திருச்சி மாவட்டம் மேலவாளாடி கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2014 அன்று சாலையோரம் உள்ள குப்பைகளை அகற்றி மரக்கன்று நடப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கூட்டு குர்பானி குறித்து பேனர் - முக்கணாமலைபட்டி கிளை

கூட்டு குர்பானி குறித்து பேனர் – முக்கணாமலைபட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 19:38

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கணாமலைபட்டி கிளையில் கடநத 14-09-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி குறித்து மக்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யும் விதமாக பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் - முக்கணாமலைபட்டி கிளை

இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் – முக்கணாமலைபட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 19:28

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கணாமலைபட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2014 அன்று இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பி போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் - கறம்பக்குடி கிளை

இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 15:09

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2014 அன்று அல் காயிதா அமைப்புக்கு க்கு எதிராக “இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை” என்ற போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் - அறந்தாங்கி கிளை

இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 15:05

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று “இந்திய முஸ்லீம்ளின் எச்சரிக்கை” என்ற தலைப்பில் போஸ்டர்கள்  ஒட்டப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

6 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 10:24

குமரிமாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2014 அன்று 6  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கூட்டுக்குர்பானி அறிவிப்பு பேனர்கள் - திருவிதாங்கோடு கிளை

கூட்டுக்குர்பானி அறிவிப்பு பேனர்கள் – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 10:17

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று  5 இடங்களில்  கூட்டுக்குர்பானி அறிவிப்பு பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாராந்திர  பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு - கோவை மாவட்டம்

வாராந்திர  பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 9:28

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 08-09-2014 அன்று வாராந்திர  பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது.  இதில் சகோ.அப்துர் ரஹீம் அவர்கள் பயிற்சியளித்தார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மக்தப் மதரஸா ஆரம்பம் – ஆல்வார் தோப்பு கிளை

மக்தப் மதரஸா ஆரம்பம் – ஆல்வார் தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 6:52

திருச்சி மாவட்டம் ஆல்வார் தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2014 அன்று  முதல் மக்தப் மதரஸா ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்