‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – திண்டுக்கல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 20:27

என்ன பணி: நபிவழி திருமணம்நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-15கிளை: திண்டுக்கல்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – டவுண்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:59

என்ன பணி: மருத்துவமனை தாவாநிகழ்ச்சி தேதி: 20-11-15கிளை: டவுண்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – பர்கிட்மாநகரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:47

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசாயம் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/2015கிளை: பர்கிட்மாநகரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – விருப்பாச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:41

என்ன பணி: டெங்கு விழிபுனர் பிரச்சாரம்நிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: விருப்பாச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கொருக்குப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:41

என்ன பணி: வெள்ள நிவாரண உதவிநிகழ்ச்சி தேதி: 22/11 /15கிளை: கொருக்குப்பேட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஆற்றங்கரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 20:15

என்ன பணி: மர்கஸ் தூய்மை பணிநிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: ஆற்றங்கரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 20:12

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசயானம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: தொண்டி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தக்கலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:55

என்ன பணி: புக் ஸ்டால்நிகழ்ச்சி தேதி: 22-11-2015கிளை: தக்கலைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:47

என்ன பணி: நில வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21-11-2015கிளை: திருவிதாங்கோடுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 18:02

என்ன பணி: "தினம் ஒரு ஹதிஸ்/ குர்ஆன்" வசனம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015 to. 25/11/2015 - 05 நாட்கள்கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்