‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 20:31

என்ன பணி: " ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக 50 டோர் ஸ்டிக்கர், விநியோகம் செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: (03-01-2016)கிளை: போரூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 20:31

என்ன பணி: 50 க்கும் மேற்ப்பட்ட டோர் ஸ்டிக்கர் இலவசமாக " விநியோகம் செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 03-01-2016கிளை: போரூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வத்தலகுண்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 14:20

என்ன பணி: பொதுகுலுநிகழ்ச்சி தேதி: 8/1/16கிளை: வத்தலகுண்டுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நத்தம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 14:17

என்ன பணி: !தாவ பனிதர்பிபியாநிகழ்ச்சி தேதி: 11/1/16கிளை: நத்தம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வத்தலகுண்டுவத்தலகுண்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 14:16

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு மசுரநிகழ்ச்சி தேதி: 11/1/16கிளை: வத்தலகுண்டுவத்தலகுண்டுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 13:08

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு 2016 மாத காலண்டர்140 விநியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-1-2016கிளை: கோட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – செங்குன்றம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 12:55

என்ன பணி: Medical campநிகழ்ச்சி தேதி: 15.12.2015 - 18.12.15கிளை: செங்குன்றம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவொற்றியூரில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 12:32

என்ன பணி: தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தாங்கள் கிளை சார்பாக திருவொற்றியூர் ( ஜெயலலிதா நகர், TKS நகர், கலைஞர் நகர், ஓத்த வாடை, சக்தி நகர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவொற்றியூரில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 12:31

என்ன பணி: தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் தாங்கள் கிளை சார்பாக திருவொற்றியூர் கார்கில் நகர் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 1000 உணவு பொட்டலங்கள் , தண்ணீர் பாக்கெட்டுகள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவொற்றியூரில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 12:31

என்ன பணி: தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் தாங்கள் கிளை சார்பாக திருவொற்றியூர் கார்கில் நகர் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 1000 உணவு பொட்டலங்கள் , தண்ணீர் பாக்கெட்டுகள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்