‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – கழயம்முத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 18:54

என்ன பணி: சுன்னத்து ஜமாத் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காளன்டர் பள்ளியில் மாட்டபட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 17/1/16கிளை: கழயம்முத்தூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வண்ணாங்குண்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 18:47

என்ன பணி: கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 09.01.2016கிளை: வண்ணாங்குண்டுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 10:01

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு கிளை செயல்வீரர்கள் கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 08.01.2016கிளை: தங்கச்சிமடம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 9:59

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு கிளை செயல்வீரர்கள் கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 09.01.2016கிளை: கீழக்கரை வடக்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மாஸ்கான்சாவடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 21:29

என்ன பணி: இலவச புத்தக ஸ்டால்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-01-2016கிளை: மாஸ்கான்சாவடி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 21:17

என்ன பணி: மக்ரீப் தொழுகைக்கு பிறகு பேகம்பூர் பகுதியில் புரெஜக்டர் மூலம் தாவா செய்யப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/16கிளை: பேகம்பூர்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மணலிக்கரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 20:07

என்ன பணி: நில வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 14-12-2015கிளை: மணலிக்கரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஒட்சத்திரம்ஒ

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 16:02

என்ன பணி: பெண் கள்குலு தாவ ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 15/1/16கிளை: ஒட்சத்திரம்ஒபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – காங்கயம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:50

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசாயம் வினியோகம் - காங்கயம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 10-01-2016கிளை: காங்கயம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வண்ணாங்குண்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:15

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு கிளை செயல்வீரர்கள் கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 06.01.2016கிளை: வண்ணாங்குண்டுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்