‘இதர சேவைகள்’

10 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை

10 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 10, 2014 19:26

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-04-2014 அன்று மற்றும் 09-04-2014 ஆகிய நாட்களில் 10 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மோர் பந்தல் – அடியக்கமங்கலம் 2வது கிளை

மோர் பந்தல் – அடியக்கமங்கலம் 2வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 8, 2014 12:40

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் 2வது கிளை சார்பாக கடந்த 01-04-2014 அன்று பொதுமக்களின் தாகத்தை தனிக்கும் வகையில் மோர்பந்தல் அமைக்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அவசர இரத்த தான உதவி - முல்லாதோட்டம் கிளை

அவசர இரத்த தான உதவி – முல்லாதோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 6, 2014 18:32

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளையில் கடந்த 2-4-2014 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாகம் தீர்க்க மோர் பந்தல் - அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை

தாகம் தீர்க்க மோர் பந்தல் – அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 6, 2014 12:57

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை சார்பாக கடந்த 4-04-2014 அன்று அன்று மோர் பந்தல் வைக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அவசர இரத்த தான உதவி - பூந்தமல்லி

அவசர இரத்த தான உதவி – பூந்தமல்லி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 3, 2014 14:46

திருவள்ளுர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 17-3-2014 அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அவசர இரத்த தான உதவி - அம்மாபட்டினம்

அவசர இரத்த தான உதவி – அம்மாபட்டினம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 1, 2014 17:59

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வடக்கு அம்மாபட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-3-2014 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அவசர இரத்த தான உதவி - நேதாஜி நகர் கிளை

அவசர இரத்த தான உதவி – நேதாஜி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 1, 2014 17:42

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 23-3-2014 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 1, 2014 16:16

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளையின் சார்பாக 30.3.14 அன்று 2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அவசர இரத்த தான உதவி - கம்பம்

அவசர இரத்த தான உதவி – கம்பம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 1, 2014 15:38

தேனி மாவட்டம் கம்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 31-3-2014 அன்று அவரச இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அவசர இரத்த தான உதவி - நாமக்கல்

அவசர இரத்த தான உதவி – நாமக்கல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 1, 2014 13:38

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24-3-2014 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்