‘இதர சேவைகள்’

இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – உடுமலை கிளை

இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 23:06

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 06-08-2014 அன்று பாலஸ்தீன படுகொலை தொடர்பாக இஸ்ரேலை கண்டிக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – MKB நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 18:22

வடசென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக கடந்த  06-08-2014  அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………….. …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பாளைங்கோட்டை கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பாளைங்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 18:21

நெல்லை மாவட்டம் பாளைங்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த கடந்த 06-08-2014  அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………….. …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பாளைங்கோட்டை கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பாளைங்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 18:19

நெல்லை மாவட்டம் பாளைங்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2014  அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……………………….. …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புதுவயல் கிளை சமுதாய பணி

புதுவயல் கிளை சமுதாய பணி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 17:20

சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் கிளை  சார்பாக கடந்த 02-08-2014 அன்று சிறுபான்மையினர் கல்வி உதவித் தொகைக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – காலடிப்பேட்டை கிளை

இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – காலடிப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 16:31

திருவள்ளூர் மாவட்டம் காலடிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த  02-08-2014 அன்று பாலஸ்தீன படுகொலை தொடர்பாக இஸ்ரேலை கண்டிக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – கறம்பக்குடி கிளை

இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 12:50

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 03-08-2014 அன்று பாலஸ்தீன படுகொலை தொடர்பாக இஸ்ரேலை கண்டிக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – மேற்பனைக்காடு கிளை

இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – மேற்பனைக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 12:42

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மேற்பனைக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 03-08-2014 அன்று பாலஸ்தீன படுகொலை தொடர்பாக இஸ்ரேலை கண்டிக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – தர்மபுரி மாவட்டம்

இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 12:41

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-08-2014 அன்று இஸ்ரேலை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – விருதுநகர் மாவட்டம்

இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – விருதுநகர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 12:27

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கடந்த 06-08-2014 அன்று இஸ்ரேலை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்