‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – நம்புதாலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:13

என்ன பணி: நிலவேம்புக் கசாயம் (டெக்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு)நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: நம்புதாலைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஒட்டன்சத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:12

என்ன பணி: நில வேம்பு கசாயம் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.11.2015கிளை: ஒட்டன்சத்திரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 18:29

என்ன பணி: இலவச நிலவேம்பு கசாயம் -750நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015கிளை: ஆலந்தூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வெங்கடேஸ்வராநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:43

என்ன பணி: டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க நில வேம்பு கசாயம் விநியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-2015கிளை: வெங்கடேஸ்வராநகர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோம்பைத்தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:39

என்ன பணி: டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க நில வேம்பு கசாயம் விநியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 13-11-2015 வெள்ளிக்கிழமைகிளை: கோம்பைத்தோட்டம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஏழுகிணறு கிளை- வடசென்னை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:13

என்ன பணி: நிலவேம்பு குடிநீர்முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/2015கிளை: ஏழுகிணறு கிளை- வடசென்னைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 14:58

என்ன பணி: இலவச நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தம்மாம் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 14:26

என்ன பணி: மண்டல உம்ரா பயணம்நிகழ்ச்சி தேதி: 12-11-2015கிளை: தம்மாம் மண்டலம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:08

என்ன பணி: நிலவேம்பு குடிநீர் முகாம் (400 நபர்கள்)நிகழ்ச்சி தேதி: 14.11.15கிளை: கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:05

என்ன பணி: நிலவேம்பு குடிநீர் முகாம் (400 நபர்கள்)நிகழ்ச்சி தேதி: 19.11.15கிளை: சூளைமேடு கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்