‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   கோவில்பட்டி கிளை

ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோவில்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:07

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 66 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காயாமொழி கிளை

55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காயாமொழி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:04

தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயாமொழி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 31500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பொட்டல்புதூர் கிளை

ரூபாய் 31500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொட்டல்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:00

நெல்லை மாவட்டம் பொட்டல்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 210 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 31500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,07,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  இராஜகிரி கிளை

ரூபாய் 1,07,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:48

தஞ்சை வடக்கு இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,07,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
192 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  முக்கண்ணாமலைப்பட்டி கிளை

192 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – முக்கண்ணாமலைப்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:45

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கண்ணாமலைப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 192 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பாளை கிளை

250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:44

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 23,616 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சுப்ரமணியபரம் கிளை

ரூபாய் 23,616 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சுப்ரமணியபரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:41

திருச்சி மாவட்டம்  சுப்ரமணியபரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 72 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 23,616 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 29,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  உதன்கரை கிளை

ரூபாய் 29,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உதன்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:31

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் உதன்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 29,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 2500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆலங்குடி  கிளை

ரூபாய் 2500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆலங்குடி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:54

திருவாரூர் மாவட்டம் ஆலங்குடி  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 5 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 14,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பனங்காட்டூர் கிளை

ரூபாய் 14,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பனங்காட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:51

நாகை தெற்கு மாவட்டம் பனங்காட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 22 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்