‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 10010  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  விவேகானந்தாநகர்  கிளை

ரூபாய் 10010  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – விவேகானந்தாநகர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:19

ஈரோடு மாவட்டம் விவேகானந்தாநகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 60 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 10010  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 15,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆத்துப்பாலம்  கிளை

ரூபாய் 15,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆத்துப்பாலம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:17

கோவை மாவட்டம் ஆத்துப்பாலம்  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 145 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 58,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  போத்தனூர் கிளை

ரூபாய் 58,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:15

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 240 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 58,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 47,120 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சங்கு நகர் கிளை

ரூபாய் 47,120 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சங்கு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:15

ஈரோடு மாவட்டம் சங்கு நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 340 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 47,120 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 49,140 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காஜாமலை கிளை

ரூபாய் 49,140 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காஜாமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:13

திருச்சி மாவட்டம் காஜாமலை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 49,140 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 43,800  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வழுத்தூர் கிளை

ரூபாய் 43,800  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வழுத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:11

தஞ்சை  வடக்கு வழுத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 43,800  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 9470 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பொய்யாதநல்லூர் கிளை

ரூபாய் 9470 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொய்யாதநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:09

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொய்யாதநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 20 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 9470 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - இடையன்குளம் கிளை

ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – இடையன்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:58

நெல்லை மாவட்டம் இடையன்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 46,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கல்பாக்கம் கிளை

ரூபாய் 46,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கல்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:50

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 130 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 46,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
74 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மேடவாக்கம் கிளை

74 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மேடவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:48

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மேடவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 74 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்