‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 94,627 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - குடந்தை கிளை

ரூபாய் 94,627 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – குடந்தை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:41

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தையில் கடந்த சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 215 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 94,627 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16,450 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சிக்கல்நாயக்கன்பேட்டை கிளை 

ரூபாய் 16,450 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிக்கல்நாயக்கன்பேட்டை கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:38

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சிக்கல்நாயக்கன்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 23 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16,450 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,73,810  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆவணியாபுரம் - ஆடுதுறை கிளை

ரூபாய் 1,73,810  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆவணியாபுரம் – ஆடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:36

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவணியாபுரம் – ஆடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 260 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,73,810  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 34200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - நந்தனம்  கிளை 

ரூபாய் 34200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நந்தனம்  கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:35

தென் சென்னை மாவட்டம் நந்தனம்  கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 180 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 32200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோம்பைத்தோட்டம் கிளை

ரூபாய் 32200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோம்பைத்தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:06

 திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத்தோட்டம் கிளை  சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 92 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 32200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 44,555  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோட்டைப்பட்டினம் கிளை

ரூபாய் 44,555  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோட்டைப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:05

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 95 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 44,555  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 53190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கொடுங்கையூர் கிளை 

ரூபாய் 53190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கொடுங்கையூர் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 7:53

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 197 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 53190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 21,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - காரையூர் கிளை

ரூபாய் 21,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காரையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 7:48

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் காரையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 15400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - காலேஜ்ரோடு கிளை

ரூபாய் 15400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காலேஜ்ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 7:44

திருப்பூர் மாவட்டம் காலேஜ்ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 44 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 12580 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - காட்டாங்கு​ளத்தூர் கிளை 

ரூபாய் 12580 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காட்டாங்கு​ளத்தூர் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 7:41

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காட்டாங்கு​ளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 37 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 12580 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்