‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

பித்ரா வினியோகம் - களியக்காவிளை கிளை

பித்ரா வினியோகம் – களியக்காவிளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:59

குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோவை வடக்கு ராமநாதபுரம் கிளை - ஃபித்ரா விநியோகம்

கோவை வடக்கு ராமநாதபுரம் கிளை – ஃபித்ரா விநியோகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:59

கோவை வடக்கு மாவட்டம் ராமநாதபுரம் கிளை சார்பாக 17/07/15 அன்று ஃபித்ரா சதகா மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - சுவாமியார்மடம் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – சுவாமியார்மடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:57

குமரி மாவட்டம் சுவாமியார்மடம் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - குலசேகரம் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – குலசேகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:55

குமரி மாவட்டம் குலசேகரம் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - திருவிதாங்கோடு கிளை

பித்ரா வினியோகம் – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:53

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம்  செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - மணலிக்கரை கிளை

பித்ரா வினியோகம் – மணலிக்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:50

குமரி மாவட்டம் மணலிக்கரை கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - தக்கலை கிளை

பித்ரா வினியோகம் – தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:48

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஃபித்ரா விநியோகம் - நாகூர் கிளை  2

ஃபித்ரா விநியோகம் – நாகூர் கிளை  2

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:44

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை  2 சார்பாக 17-07-2015 அன்று 213 குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - லாயம் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – லாயம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:40

குமரி மாவட்டம் லாயம் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பாபநாசம் கிளை - ஃபித்ரா

பாபநாசம் கிளை – ஃபித்ரா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:34

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் பாபநாசம் கிளை 17.07.2016 அன்று 192 குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்