‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

எக்ககுடி கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

எக்ககுடி கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:36

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் எக்ககுடி கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 36646  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கரூர் மாவட்டம்

ரூபாய் 36646  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கரூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:06

கரூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 146 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 36646  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 38260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மதுரவாயல் கிளை

ரூபாய் 38260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:03

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 112 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 38260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சிறுமுகை கிளை

ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிறுமுகை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:59

கோவை மாவட்டம் சிறுமுகை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பழனி அண்ணா நகர் கிளை

ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பழனி அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:46

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  திட்டக்குடி கிளை

ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திட்டக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:40

கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 27 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மேலவாளாடி கிளை

30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மேலவாளாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:38

திருச்சி மாவட்டம் மேலவாளாடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 17400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

ரூபாய் 17400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:34

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 17400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 37,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அரியமங்கலம் கிளை

ரூபாய் 37,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:31

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 37,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,14,669 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பெரியபட்டிணம் கிளை

ரூபாய் 1,14,669 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரியபட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 21:23

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,14,669 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்