‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

103 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  வடலூர் கிளை

103 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:37

கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 103 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  முதலியார்பட்டி கிளை

ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – முதலியார்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:35

நெல்லை மாவட்டம் முதலியார்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 2,91,890 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொட்கள் விநியோகம் -  லால்பேட்டை  கிளை

ரூபாய் 2,91,890 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொட்கள் விநியோகம் – லால்பேட்டை  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:30

கடலூர் மாவட்டம்  லால்பேட்டை  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 800 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2,91,890 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சிலைமான் கிளை

150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிலைமான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:20

மதுரை மாவட்டம் சிலைமான் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மன்னாா்குடி கிளை

300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மன்னாா்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:19

திருவாரூா் மாவட்டம் மன்னாா்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
66 ஏழை குடும்பங்களுக்கு பொருட்கள் விநியோகம் -  கன்னியாகுமரி கிளை

66 ஏழை குடும்பங்களுக்கு பொருட்கள் விநியோகம் – கன்னியாகுமரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:16

குமரி மாவட்டம் கன்னியாகுமரி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 66 ஏழை குடும்பங்களுக்கு பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,48,600  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  துறைமுகம் கிளை

ரூபாய் 1,48,600  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:10

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 565 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,48,600  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 57,230 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சேரன்மகாதேவி கிளை

ரூபாய் 57,230 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சேரன்மகாதேவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:03

நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 408 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 57,230 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பழனி கிளை

ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பழனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:59

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 165 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காட்டுமன்னார்குடி கிளை

110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காட்டுமன்னார்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:56

கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்