‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 55,475 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆத்தூர் கிளை

ரூபாய் 55,475 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 7:09

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 175 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 55,475 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சூரமங்கலம் கிளை

ரூபாய் 40,040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சூரமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 6:48

சேலம் மாவட்டம்  சூரமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 182 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 50,720 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோட்டை கிளை

ரூபாய் 50,720 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 20:27

சேலம் மாவட்டம் கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 160 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 50,720 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 28,530 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  செவ்வாய்பேட்டை கிளை

ரூபாய் 28,530 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செவ்வாய்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 20:24

சேலம் மாவட்டம் செவ்வாய்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 90 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,530 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,29,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பச்சப்பட்டி கிளை

ரூபாய் 1,29,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பச்சப்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 20:23

சேலம் மாவட்டம் பச்சப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 410 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,29,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வகாசி கிளை

300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வகாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 20:19

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 2,50,010 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  திருவல்லிக்கேணி கிளை

ரூபாய் 2,50,010 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவல்லிக்கேணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 15:03

தென்சென்னை மாவட்டம் திருவல்லிக்கேணி கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2,50,010 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16,050/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   கதிராமங்கலம் கிளை

ரூபாய் 16,050/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கதிராமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:58

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் கதிராமங்கலம் கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16,050/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 76,310/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வடக்குமாங்குடி கிளை

ரூபாய் 76,310/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடக்குமாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:57

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் வடக்குமாங்குடி கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 93 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 76,310/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 92,620/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  குடந்தை கிளை

ரூபாய் 92,620/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – குடந்தை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:55

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் குடந்தை கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 225 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 92,620/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்