‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

பித்ரா விநியோகம் - விழுப்புரம் கீழ் அண்ணா வீதி கிளை

பித்ரா விநியோகம் – விழுப்புரம் கீழ் அண்ணா வீதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 12:15

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் விழுப்புரம் கீழ் அண்ணா வீதி கிளை சார்பில் 17-07-2015 அன்று தக்கா தெரு பகுதியில் பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம்

பித்ரா விநியோகம் – விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 12:13

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில் 17-07-2015 அன்று கண்டாச்சிபுரம் கிராம், ஒதியத்தூர் கிராம், கெடார்  கிராம், பாணாம்பட்டு  கிராம் ஆகிய பகுதியில் பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம்

பித்ரா விநியோகம் – விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 12:08

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில் 17-07-2015 அன்று அடுக்கம் என்ற ஊரில் பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - இனாம் குளத்தூர் கிளை

பித்ரா விநியோகம் – இனாம் குளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 12:00

திருச்சி மாவட்டம் இனாம் குளத்தூர் கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று வழங்கப்பட்ட பித்ரா 70 குடும்பஙக்ளுக்கு பித்ரா பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - குடியாட்டம் கிளை

பித்ரா விநியோகம் – குடியாட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 11:49

வேலூர் மாவட்டம் குடியாட்டம் கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - பண்டாரவாடை கிளை

பித்ரா விநியோகம் – பண்டாரவாடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 11:23

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் பண்டாரவாடை கிளை சார்பில் 17.07.2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - வேலூா் கிளை

பித்ரா விநியோகம் – வேலூா் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 11:20

வேலூர் மாவட்டம் வேலூா் கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா வசூல்-40000 தலைமை வசூல் 42000 மொத்தம் 82000 ரூபாய்  ஒரு பொட்டலம் மதிப்பு160 ரூபாய்  மொத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - மறைமலை நகர் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – மறைமலை நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 11:02

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மறைமலை நகர் கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று சுமார் 100 ஏழை முஸ்லிம்களுக்கு பித்ரா வினியோகம் செய்யப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினிேயகம் - வத்தலக்குண்டு கிளை

பித்ரா வினிேயகம் – வத்தலக்குண்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 10:58

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று 64 நபருக்கு பித்ரா வினிேயகம் செய்ய பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஃபித்ரா விநியோகம் - பாக்கம் கோட்டூர் கிளை

ஃபித்ரா விநியோகம் – பாக்கம் கோட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 28, 2015 10:56

நாகை தெற்கு மாவட்டம் பாக்கம் கோட்டூர் கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று ஃபித்ரா தொகை வசூலிக்கபட்டு 33 குடும்பங்களுக்கு  முறையாக வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்