‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 48000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சேப்பாக்கம் கிளை

ரூபாய் 48000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சேப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 9:28

தென்சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 48000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ரூபாய் 53,445  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - MMDA கிளை

ரூபாய் 53,445  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – MMDA கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 9:23

தென்சென்னை மாவட்டம் MMDA கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 53,445  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 68,295 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  திருப்புவனம் கிளை

ரூபாய் 68,295 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருப்புவனம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 9:20

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 160 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 68,295 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  19,770 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அடையார் கிளை

ரூபாய்  19,770 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அடையார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 9:17

தென்சென்னை மாவட்டம் அடையார் கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 56 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  19,770 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ரூபாய் 27,600  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆர்.புதுப்பட்டினம் கிளை

ரூபாய் 27,600  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆர்.புதுப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 9:09

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆர்.புதுப்பட்டினம் கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 50 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27,600  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,27,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கொடிக்கால்பாளையம் கிளை

ரூபாய் 1,27,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கொடிக்கால்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 9:04

திருவாரூா் மாவட்டம் கொடிக்கால்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,27,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 14,220 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பொள்ளாச்சி கிளை

ரூபாய் 14,220 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 9:01

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 381 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,220 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை

80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 8:52

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,08,190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கம்பம் கிளை

ரூபாய் 1,08,190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கம்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 8:44

தேனிமாவட்டம் கம்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 349 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,08,190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 32130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   பெரியகுளம் கிளை

ரூபாய் 32130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரியகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 8:41

தேனிமாவட்டம் பெரியகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 189 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 32130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்