‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 26,026 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  எண்ணூர் கிளை

ரூபாய் 26,026 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – எண்ணூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 18:24

திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 143 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 26,026 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
560 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  நகூரே கிளை 1ன்

560 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நகூரே கிளை 1ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 18:17

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நகூரே கிளை 1யில் கடந்த 2014 ரமளானில் 560 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பொன்விழா நகர்  கிளை

ரூபாய் 60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொன்விழா நகர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 17:57

கோவை மாவட்டம் பொன்விழா நகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 260 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 32,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  G.M.நகர் கிளை

ரூபாய் 32,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – G.M.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 17:54

கோவை மாவட்டம் G.M.நகர் கிளை சார்பாக 2014 ரமளானில் 106 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 32,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  வடுகன்காளிபாளையம் கிளை

55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடுகன்காளிபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 17:41

திருப்பூர் மாவட்டம் வடுகன்காளிபாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 76,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - அல் அமீன் காலனி கிளை

ரூபாய் 76,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அல் அமீன் காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 17:37

கோவை மாவட்டம் அல் அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 275 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 76,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 64,985 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆசாத் நகர் கிளை

ரூபாய் 64,985 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 11:38

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 500 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 64,985 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ரூபாய் 34,060 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  உடுமலை கிளை

ரூபாய் 34,060 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 11:34

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில்190 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34,060 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
360 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காரைக்குடி கிளை

360 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காரைக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 11:31

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 360 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,50,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பேட்டை கிளை

ரூபாய் 1,50,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 11:26

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 600 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,50,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்