‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

பித்ரா வினியோகம் - லாயம் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – லாயம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:40

குமரி மாவட்டம் லாயம் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பாபநாசம் கிளை - ஃபித்ரா

பாபநாசம் கிளை – ஃபித்ரா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:34

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் பாபநாசம் கிளை 17.07.2016 அன்று 192 குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஃபித்ரா விநியோகம் - திருப்பூண்டி கிளை

ஃபித்ரா விநியோகம் – திருப்பூண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:25

நாகை தெற்கு மாவட்டம் திருப்பூண்டி கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று ரூ 329/- வீதம் 95 குடும்பங்களுக்கும்  மற்றும்  ரூ 270 /-, ரூ.275/-தாலா ஒரு குடுமபத்திற்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - தர்மபுரி மாவட்டம்

பித்ரா விநியோகம் – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:23

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கிளை இல்லா அரியகுளம் பகுதியில் 25 நபர்களுக்கு பித்ரா விநியோகம்  செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை - பித்ரா

கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை – பித்ரா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:22

 தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை சார்பாக பித்ரா வழங்கப்பட்டது ..உள்ளூர் வசூல்  ரூபாய் 15,000.  தலைமை மாவட்டம் வழியாக வழங்கியது ரூபாய் 15,000..மொத்தம் 30,000…இதில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பஞ்சலிங்கபுரம் கிளை - பித்ரா

பஞ்சலிங்கபுரம் கிளை – பித்ரா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:19

குமரிமாவட்டம் பஞ்சலிங்கபுரம் கிளையில் 16-07-2015 அன்று ரூபாய் 300 மதிப்பிலான மளிகைப் பொருட்களும் இறைச்சிக்காக ரூபாய் 200ம் 12 குடும்பங்களுக்கு பித்ரா  வழங்கப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - பலகோடி கிளை

பித்ரா விநியோகம் – பலகோடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:18

தர்மபுரி மாவட்டம் பலகோடி கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கன்னியாகுமரி  கிளை - பித்ரா

கன்னியாகுமரி  கிளை – பித்ரா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:17

குமரிமாவட்டம் கன்னியாகுமரி  கிளையில் 16-07-2015 அன்று ரூபாய் 250 மதிப்பிலான மளிகைப் பொருட்களும் இறைச்சிக்காக ரூபாய் 100ம் 51 குடும்பங்களுக்கு பித்ரா வழங்கப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அப்பம்பட்டு கிளை - பித்ரா

அப்பம்பட்டு கிளை – பித்ரா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:15

விழுப்புரம் கிழக்கு அப்பம்பட்டு கிளை சார்பாக பித்ரா விநியோகத்திற்கான ஏற்பாடு,  29,350 க்கு பித்ரா வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - பாப்பிரெட்டிபட்டி கிளை

பித்ரா விநியோகம் – பாப்பிரெட்டிபட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:15

தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிபட்டி கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்