‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 41,850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  தியாக துருகம் கிளை 

ரூபாய் 41,850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தியாக துருகம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 13:57

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் தியாக துருகம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 116 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41,850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 48,900 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - நாச்சியார்கோயில்- திருநறையூர் கிளை 

ரூபாய் 48,900 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நாச்சியார்கோயில்- திருநறையூர் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 9:55

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் நாச்சியார்கோயில்- திருநறையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 107 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 48,900 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் .43500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திண்டுக்கல் நகர் கிளை 

ரூபாய் .43500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திண்டுக்கல் நகர் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 9:52

திண்டுக்கல் மாவட்டம் திண்டுக்கல் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 172 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் .43500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 28,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பேட்மாநகரம் கிளை

ரூபாய் 28,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பேட்மாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 9:47

தூத்துக்குடி மாவட்டம் பேட்மாநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 52 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,30,955  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோட்டக்குப்பம் கிளை 

ரூபாய் 1,30,955  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோட்டக்குப்பம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 9:45

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் கோட்டக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 615 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,30,955  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 18870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - நத்தம் கிளை

ரூபாய் 18870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நத்தம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 9:37

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 170 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 18870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 27500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பழனி கிளை

ரூபாய் 27500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பழனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:54

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 280 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 27900 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஒட்டச்சத்திரம் கிளை 

ரூபாய் 27900 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஒட்டச்சத்திரம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:49

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டச்சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 175 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27900 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 43500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆயக்குடி கிளை 

ரூபாய் 43500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆயக்குடி கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:46

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆயக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 43500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,44,150 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - மேலக்காவேரி கிளை

ரூபாய் 1,44,150 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மேலக்காவேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 8:44

 தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 500 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,44,150 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்