‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 108850  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கொடிக்கால்பாளையம் கிளை

ரூபாய் 108850  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கொடிக்கால்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 19:58

திருவாரூர் மாவட்டம் கொடிக்கால்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 108850  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 63400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - முத்துப்பேட்டை (ஆசாத்நகர்)  கிளை  

ரூபாய் 63400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – முத்துப்பேட்டை (ஆசாத்நகர்)  கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 19:48

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை (ஆசாத்நகர்)  கிளை  ரமளானில் 194 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 63400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16,850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பனங்காட்டூர் கிளை

ரூபாய் 16,850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பனங்காட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 18:27

நாகை மாவட்டம் தெற்கு பனங்காட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16,850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
250 குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஈரோடு மாவட்டம்

250 குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஈரோடு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 18:25

ஈரோடு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த  2013 ரமளானில் ஏழை 250 குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 26400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ராமேஸ்வரம்

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 26400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ராமேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 17:41

ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 65 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 26400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சித்தார்கோட்டை கிளை

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சித்தார்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 17:23

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சித்தார்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 32400/ மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அவணம் கிளை

ரூபாய் 32400/ மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அவணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 15:54

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் அவணம் கிளையில் கடந்த 2013 ரமளானில் 72 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 32400/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 4700  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கடலங்குடி கிளை 

ரூபாய் 4700  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கடலங்குடி கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 15:24

 நாகை வடக்கு மாவட்டம்  கடலங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 4700  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 80850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்க விநியோகம் – சேரன்மகாதேவி கிளை

ரூபாய் 80850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்க விநியோகம் – சேரன்மகாதேவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 15:08

நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 80850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சேப்பாக்கம் கிளை

ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சேப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 11:27

தென் சென்னை மாவட்டம்  சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்