‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 11,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - மறைமலை நகர் கிளை

ரூபாய் 11,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மறைமலை நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:20

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மறைமலை நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 11,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 6864 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - அச்சரபாக்கம் கிளை

ரூபாய் 6864 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அச்சரபாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:18

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் அச்சரபாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 6864 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 14,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருவைகுண்டம் கிளை

ரூபாய் 14,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவைகுண்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:16

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருவைகுண்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கோவில்பட்டி கிளை

ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோவில்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:07

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 66 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - காயாமொழி கிளை

55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காயாமொழி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:04

தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயாமொழி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 31500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பொட்டல்புதூர் கிளை

ரூபாய் 31500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொட்டல்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:00

நெல்லை மாவட்டம் பொட்டல்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 210 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 31500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,07,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - இராஜகிரி கிளை

ரூபாய் 1,07,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:48

தஞ்சை வடக்கு இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,07,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
192 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - முக்கண்ணாமலைப்பட்டி கிளை

192 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – முக்கண்ணாமலைப்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:45

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கண்ணாமலைப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 192 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பாளை கிளை

250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:44

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 23,616 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சுப்ரமணியபரம் கிளை

ரூபாய் 23,616 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சுப்ரமணியபரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 16:41

திருச்சி மாவட்டம்  சுப்ரமணியபரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 72 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 23,616 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்