‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

குணமங்களம் நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை - 2012

குணமங்களம் நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை – 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 25, 2012 12:43

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் குணமங்களம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 8000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 8000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - உளுந்தூர் பேட்டை

ரூபாய் 8000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உளுந்தூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 25, 2012 12:42

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் உளுந்தூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 8000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 2000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - M S தைக்கா

ரூபாய் 2000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – M S தைக்கா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 25, 2012 10:24

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் M S தைக்கா கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - விஜயாபதி

ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – விஜயாபதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 25, 2012 10:13

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மாவட்டம் விஜயாபதி கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 57500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் - கொல்லாபுரம்

ரூபாய் 57500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் – கொல்லாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 24, 2012 21:36

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவாரூர் மாவட்டம் கொல்லாபுரம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 186 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 38285 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 31520 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கரம்பக்குடி

ரூபாய் 31520 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கரம்பக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 24, 2012 21:08

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 126 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 31520 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16650 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - நெய்வேலி

ரூபாய் 16650 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நெய்வேலி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 24, 2012 21:03

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 45 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16650 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 10065 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - காரனோடை

ரூபாய் 10065 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காரனோடை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 24, 2012 20:48

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மாவட்டம் காரனோடை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 61 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 10065 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 13250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பூதமங்கலம்

ரூபாய் 13250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பூதமங்கலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 24, 2012 20:33

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவாரூர் மாவட்டம் பூதமங்கலம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 38 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 13250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ரூபாய் 41910.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆழ்வார்திருநகர்

ரூபாய் 41910.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆழ்வார்திருநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 24, 2012 20:29

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 138 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41910.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்