‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 24300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சிந்தாமணி தெப்பகுளம்

ரூபாய் 24300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிந்தாமணி தெப்பகுளம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 17:54

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருச்சி மாவட்டம் சிந்தாமணி – தெப்பகுளம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 24300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 65582.50 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திண்டுக்கல்

ரூபாய் 65582.50 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திண்டுக்கல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 17:52

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திண்டுக்கல் மாவட்டம் திண்டுக்கல் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 370 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 65582.50 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 27090 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - புளியங்குடி கிழக்கு பகுதி

ரூபாய் 27090 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புளியங்குடி கிழக்கு பகுதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 17:33

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மாவட்டம் புளியங்குடி கிழக்கு பகுதி கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 105 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27090 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 94,295 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சக்கராப்பள்ளி - அய்யம்பேட்டை

ரூபாய் 94,295 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சக்கராப்பள்ளி – அய்யம்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 17:29

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சக்கராப்பள்ளி – அய்யம்பேட்டை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 490 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 94,295 மதிப்பில் ஃபித்ரா...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,050.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - போத்தனூர் நூரபாத்

ரூபாய் 40,050.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – போத்தனூர் நூரபாத்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 17:27

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் நூரபாத் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 170 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,050.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 61580 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஜாம்பஜார்

ரூபாய் 61580 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஜாம்பஜார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 17:12

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தென் சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 61580 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 66130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வேலூர்

ரூபாய் 66130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வேலூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 17:08

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 66130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 87,014 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - தஞ்சை

ரூபாய் 87,014 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தஞ்சை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 17:05

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தெற்கு மாவட்டம் தஞ்சை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 313 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 87,014 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 28700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சைதாப்பேட்டை

ரூபாய் 28700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சைதாப்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 16:47

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தென் சென்னை மாவட்டம் சைதாப்பேட்டை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 170 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 37500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கிருஷ்ணாம்பேட்டை

ரூபாய் 37500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கிருஷ்ணாம்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 16:45

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தென் சென்னை மாவட்டம் கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 37500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்