‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 19400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பாம்பன் கிளை

ரூபாய் 19400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாம்பன் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 18:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 19400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 32660 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆக்கூர் கிளை 

ரூபாய் 32660 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆக்கூர் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 17:58

 நாகை வடக்கு மாவட்டம் ஆக்கூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 71 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 32660 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 52860 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வண்ணாங்குண்டு கிளை

ரூபாய் 52860 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வண்ணாங்குண்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 17:55

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வண்ணாங்குண்டு கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 98 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 52860 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
98 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வடகரை  அறங்கக்குடி கிளை

98 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடகரை  அறங்கக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 17:53

நாகை வடக்கு மாவட்டம் வடகரை  அறங்கக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 98 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 46,750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - S.P.பட்டிணம் கிளை 

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 46,750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – S.P.பட்டிணம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 17:45

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் S.P.பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 46,750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  18,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - காசிம்புதுப்பேட்டை

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 18,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காசிம்புதுப்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 17:23

புதுக்கோட்டை மாவட்டம்  காசிம்புதுப்பேட்டை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 78 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  18,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சுப்ரமணியபுரம் கிளை

300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 14:01

மதுரை மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 25,575 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சுப்ரமணியபரம் கிளை

ரூபாய் 25,575 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சுப்ரமணியபரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 12:10

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 65 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 25,575 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 6,520 மதிப்பில்  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அரசர்குளம் கிளை

ரூபாய் 6,520 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அரசர்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 12:07

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அரசர்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 6,520 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
29 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - இருமேனி கிளை

29 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – இருமேனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 11:28

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இருமேனி கிளை சார்பாக கடந்த 8-8-2013 அன்று 29 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்