‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 55,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருமங்கலகுடி குறிச்சிமலை கிளை

ரூபாய் 55,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருமங்கலகுடி குறிச்சிமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:04

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருமங்கலகுடி குறிச்சிமலை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 55,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 45,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சர்மா நகர் கிளை

ரூபாய் 45,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சர்மா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:02

வட சென்னை மாவட்டம்  சர்மா நகர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 45,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 7250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஓதியத்தூர் கிளை

ரூபாய் 7250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஓதியத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:51

திருவாரூர் மாவட்டம் ஓதியத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 29 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 7250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 41,300  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருநாகேஸ்வரம் கிளை

ரூபாய் 41,300  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருநாகேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:49

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருநாகேஸ்வரம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41,300  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 27800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புதுவலசை கிளை

ரூபாய் 27800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புதுவலசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:47

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுவலசை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  5000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பாமனி  கிளை 

ரூபாய்  5000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாமனி  கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:32

திருவாரூர் மாவட்டம் பாமனி  கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 14 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  5000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 30800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரிய கடை வீதி கிளை

ரூபாய் 30800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரிய கடை வீதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:25

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரிய கடை வீதி கிளை  சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 30800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 34,241 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடக்கு மாங்குடி கிளை

ரூபாய் 34,241 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடக்கு மாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:01

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வடக்கு மாங்குடி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34,241 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,12,070 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சோழபுரம் கிளை

ரூபாய் 1,12,070 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சோழபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 13:59

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சோழபுரம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  1,12,070 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 27000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆழியூர் கிளை

ரூபாய் 27000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆழியூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 13:56

நாகப்பட்டினம் தெற்கு மாவட்டம் ஆழியூர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்