‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

79 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ராபொருட்கள் விநியோகம் - பொன்னடம் கிளை

79 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ராபொருட்கள் விநியோகம் – பொன்னடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 6:22

கடலூர் மாவட்டம் பொன்னடம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 79 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  23,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கமுதி கிளை

ரூபாய்  23,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கமுதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 6:18

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 82 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  23,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - மந்தைவெளி கிளை

100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மந்தைவெளி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 12:01

தென்சென்னை மாவட்டம் மந்தைவெளி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 13,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - புதுப்பட்டினம் கிளை

ரூபாய் 13,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புதுப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 22:44

நாகை வடக்கு மாவட்டம் புதுப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 22 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 13,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 35,165 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆக்கூர் கிளை

ரூபாய் 35,165 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆக்கூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 22:40

நாகை வடக்கு மாவட்டம் ஆக்கூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 52 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 35,165 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 25,320  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வடுகன் காளிபாளையம் கிளை

ரூபாய் 25,320  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடுகன் காளிபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 22:36

திருப்பூர் மாவட்டம் வடுகன் காளிபாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 54 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 25,320  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 82,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

ரூபாய் 82,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 22:33

வட சென்னை மாவட்டம் பழைய வண்ணரப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 425 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 82,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  17,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருலோக்கி கிளை

ரூபாய்  17,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருலோக்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 22:30

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருலோக்கி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 18 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  17,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
196 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பூதமங்கலம் கிளை

196 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பூதமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 22:17

திருவாரூர் மாவட்டம், பூதமங்கலம் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 196 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
113 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பூக்கடை கிளை

113 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பூக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 22:02

வட சென்னை மாவட்டம பூக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 113 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்