‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 80850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்க விநியோகம் – சேரன்மகாதேவி கிளை

ரூபாய் 80850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்க விநியோகம் – சேரன்மகாதேவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 15:08

நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 80850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சேப்பாக்கம் கிளை

ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சேப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 11:27

தென் சென்னை மாவட்டம்  சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 33000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 19200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - துளசியாப்பட்டினம் கிளை

ரூபாய் 19200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துளசியாப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 11:18

நாகை தெற்கு மாவட்டம் துளசியாப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 24 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 19200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 76773 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திண்டிவனம் கிளை 

ரூபாய் 76773 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திண்டிவனம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 11:11

விழுப்புறம் கிழக்கு மாவட்டம் திண்டிவனம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 600 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 76773 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - அமைந்தகரை  கிளை

120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அமைந்தகரை  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 10:36

தென் சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை  கிளை  சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 10,4350  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -பேர்ணாம்பட்டு கிளை 

ரூபாய் 10,4350  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -பேர்ணாம்பட்டு கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 10:20

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 10,4350  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
88 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - விழுப்புரம் கிழக்கு

88 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – விழுப்புரம் கிழக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 12, 2013 10:05

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 88 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 8750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - நல்லூர் கிளை

ரூபாய் 8750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 23:49

 திருப்பூர் மாவட்டம் நல்லூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 8750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - K.K.நகர் கிளை

150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – K.K.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 22:58

தென்சென்னை மாவட்டம் K.K.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 9200  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - செங்கனூர் கிளை

ரூபாய் 9200  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செங்கனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 21:14

திருவாரூர் மாவட்டம்  செங்கனூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 9200  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்