‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 43200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் –

ரூபாய் 43200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் –

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 19:38

சேலம் மாவட்டம் கோட்டை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 43200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 65,600  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உத்தமபாளையம் கிளை 

ரூபாய் 65,600  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உத்தமபாளையம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 19:35

தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் கிளை 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் .65,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 21700  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - புர்கிட்மாநகரம் கிளை

ரூபாய் 21700  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புர்கிட்மாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 19:31

நெல்லை மாவட்டம் புர்கிட்மாநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 105 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21700  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 21825 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - உளுந்துர்பேட்டை  கிளை

ரூபாய் 21825 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உளுந்துர்பேட்டை  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 19:30

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக உளுந்துர்பேட்டை  கிளைக்கு கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21825 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ரூபாய் 1,15,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருவாரூர் கிளை

ரூபாய் 1,15,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவாரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 19:22

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,15,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 90325  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பெரம்பூர் கிளை

ரூபாய் 90325  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 19:11

வட சென்னை மாவட்டம்  பெரம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 11 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 90325  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 15000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பொரவச்சேரி,செல்லூர்

ரூபாய் 15000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொரவச்சேரி,செல்லூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 19:07

நாகை தெற்கு மாவட்டம் பொரவச்சேரி,செல்லூர் ஆகிய பகுதிகளில்  கடந்த 2013 ரமளானில் 50 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 24000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆத்தூர் கிளை

ரூபாய் 24000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 18:37

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 24000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  12,260  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - தென்னுர் கிளை

ரூபாய்  12,260  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தென்னுர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 18:13

திருச்சி மாவட்டம் தென்னுர் கிளை  கடந்த 2013 ரமளானில் 67 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  12,260  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்   29,025 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பாடி கிளை

ரூபாய்   29,025 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 18:00

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 123 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்   29,025 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்