‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 35250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம்

ரூபாய் 35250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 23, 2012 13:04

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 228 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 35250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூ 73570 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பல்லாவரம்

ரூ 73570 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பல்லாவரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 23, 2012 12:58

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 285 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூ 73570 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூ 19555 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆக்கூர்

ரூ 19555 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆக்கூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 23, 2012 12:55

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நாகை வடக்கு மாவட்டம் ஆக்கூர் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 57 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூ 19555 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 72,780.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வெளிபட்டினம்

ரூபாய் 72,780.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வெளிபட்டினம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 23, 2012 12:12

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிபட்டினம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 264 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 72,780.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 12930.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஈஸ்வரி நகர்

ரூபாய் 12930.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஈஸ்வரி நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 23, 2012 12:07

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஈஸ்வரி நகர் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 36 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 12930.00 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 24560 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பழனி

ரூபாய் 24560 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பழனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 23, 2012 11:57

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 24560 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் இரண்டு லட்சத்திற்கு மேல் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - லால்பேட்டை

ரூபாய் இரண்டு லட்சத்திற்கு மேல் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – லால்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 22, 2012 21:17

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 807 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2,12,703 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 19000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - உத்திரமேரூர்

ரூபாய் 19000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உத்திரமேரூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 22, 2012 21:17

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் உத்திரமேரூர் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 19000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 51550 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஷிமோகா

ரூபாய் 51550 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஷிமோகா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 22, 2012 21:12

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கர்நாடக மாநிலம் ஷிமோகா மாவட்டம் சார்பாக 2012 ரமளானில் 390 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 51550 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16940 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - விட்டுக்கட்டி

ரூபாய் 16940 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – விட்டுக்கட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 22, 2012 21:11

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவாரூர் மாவட்டம் விட்டுக்கட்டி கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16940 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்