‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 56,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆசாத்நகர்

ரூபாய் 56,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 14:58

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை மாவட்டம் ஆசாத்நகர் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 566 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 56,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 21,370 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோணுலாம்பள்ளம்

ரூபாய் 21,370 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோணுலாம்பள்ளம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 14:55

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கோணுலாம்பள்ளம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 60 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21,370 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 72000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஏனங்குடி

ரூபாய் 72000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஏனங்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 14:49

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நாகை தெற்கு மாவட்டம் ஏனங்குடி கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 180 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 72000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சாரமேடு

ரூபாய் 40,130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 14:42

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 190 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 10676 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சிக்கல்

ரூபாய் 10676 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிக்கல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 28, 2012 13:46

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சிக்கல் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 34 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 10676 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 35400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - குளித்தலை

ரூபாய் 35400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – குளித்தலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 27, 2012 21:34

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 177 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 35400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 53,740 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - புதுவண்ணராப்பேட்டை

ரூபாய் 53,740 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புதுவண்ணராப்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 27, 2012 21:31

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புதுவண்ணராப்பேட்டை கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 180 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 53,740 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 95,025 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - அடியக்கமங்கலம்

ரூபாய் 95,025 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அடியக்கமங்கலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 27, 2012 21:24

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 305 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 95,025 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 36,540 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - S.P.பட்டிணம்

ரூபாய் 36,540 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – S.P.பட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 27, 2012 21:21

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் S.P.பட்டிணம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் 126 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 36,540 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 14500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - துளசியாப்பட்டினம்

ரூபாய் 14500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துளசியாப்பட்டினம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 27, 2012 21:15

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நாகை தெற்கு மாவட்டம் துளசியாப்பட்டினம் கிளை சார்பாக 2012 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்