‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 104800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காயல்பட்டினம் கிளை

ரூபாய் 104800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காயல்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:21

தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயல்பட்டினம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 104800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சிலைமான் கிளை

100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிலைமான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:20

மதுரை மாவட்டம் சிலைமான் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,57,870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ரூபாய் 1,57,870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:20

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,57,870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சாயல்குடி கிளை

ரூபாய் 40,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சாயல்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:18

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 21,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கமுதி கிளை

ரூபாய் 21,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கமுதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:15

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
152 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  நாகர்கோவில் கிளை

152 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நாகர்கோவில் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:11

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சார்பாக  2013 ரமளானில் 152 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,11,810 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – இராஜகிரி  பண்டாரவாடை கிளை

ரூபாய் 1,11,810 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – இராஜகிரி  பண்டாரவாடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:07

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி  பண்டாரவாடை கிளை 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,11,810  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 55,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருமங்கலகுடி குறிச்சிமலை கிளை

ரூபாய் 55,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருமங்கலகுடி குறிச்சிமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:04

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருமங்கலகுடி குறிச்சிமலை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 55,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 45,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சர்மா நகர் கிளை

ரூபாய் 45,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சர்மா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:02

வட சென்னை மாவட்டம்  சர்மா நகர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 45,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 7250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஓதியத்தூர் கிளை

ரூபாய் 7250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஓதியத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:51

திருவாரூர் மாவட்டம் ஓதியத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 29 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 7250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்