‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 42,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொதக்குடி கிளை

ரூபாய் 42,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொதக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:22

திருவாரூர் மாவட்டம் பொதக்குடி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 42,000   மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 38250  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சங்கு நகர் கிளை

ரூபாய் 38250  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சங்கு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:22

ஈரோடு மாவட்ட சங்கு நகர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  38250  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பாளையங்கோட்டை கிளை

100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாளையங்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:22

நெல்லை  மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோட்டார் கிளை

250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோட்டார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:21

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திட்டுவிளை கிளை

200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திட்டுவிளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:21

குமரி மாவட்டம் திட்டுவிளை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் 200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 104800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காயல்பட்டினம் கிளை

ரூபாய் 104800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காயல்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:21

தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயல்பட்டினம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 104800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சிலைமான் கிளை

100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிலைமான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:20

மதுரை மாவட்டம் சிலைமான் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,57,870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ரூபாய் 1,57,870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:20

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,57,870 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சாயல்குடி கிளை

ரூபாய் 40,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சாயல்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:18

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 21,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கமுதி கிளை

ரூபாய் 21,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கமுதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 15:15

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்