‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 48,055 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வீராணம் கிளை

ரூபாய் 48,055 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வீராணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:57

நெல்லை மாவட்டம் வீராணம் கிளை  சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 48,055 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,08,866 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - தண்ணீர் குன்னம் கிளை

ரூபாய் 1,08,866 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தண்ணீர் குன்னம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:47

திருவாரூர் மாவட்டம் தண்ணீர் குன்னம் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,08,866 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 52,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கவுண்டம்பாளையம் கிளை

ரூபாய் 52,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:39

கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 52,000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 12,834 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கொழிஞ்சாபாறை கிளை

ரூபாய் 12,834 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கொழிஞ்சாபாறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:35

கேரள மண்டலம் கொழிஞ்சாபாறை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 12,834 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
15 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஊத்துக்குளி கிளை

15 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஊத்துக்குளி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:32

திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குளி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 15 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,44,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோட்டக்குப்பம் கிளை

ரூபாய் 1,44,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோட்டக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:30

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் கோட்டக்குப்பம் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 650 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,44,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
102 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - எஸ்.வி.காலனி கிளை

102 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – எஸ்.வி.காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:26

திருப்பூர் மாவட்டம் எஸ்.வி.காலனி கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 102 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 23,940 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - படப்பை கிளை

ரூபாய் 23,940 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – படப்பை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:24

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் படப்பை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 97 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 23,940 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 9,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - அலங்கியம் கிளை

ரூபாய் 9,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அலங்கியம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:17

திருப்பூர் மாவட்டம் அலங்கியம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 9,900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வீர மங்கலம் கிளை

80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வீர மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 8:15

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் வீர மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்