‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 27800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புதுவலசை கிளை

ரூபாய் 27800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புதுவலசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:47

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுவலசை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  5000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பாமனி  கிளை 

ரூபாய்  5000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாமனி  கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:32

திருவாரூர் மாவட்டம் பாமனி  கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 14 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  5000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 30800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரிய கடை வீதி கிளை

ரூபாய் 30800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரிய கடை வீதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:25

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரிய கடை வீதி கிளை  சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 30800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 34,241 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடக்கு மாங்குடி கிளை

ரூபாய் 34,241 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடக்கு மாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 14:01

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வடக்கு மாங்குடி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34,241 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,12,070 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சோழபுரம் கிளை

ரூபாய் 1,12,070 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சோழபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 13:59

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சோழபுரம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  1,12,070 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 27000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆழியூர் கிளை

ரூபாய் 27000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆழியூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 13:56

நாகப்பட்டினம் தெற்கு மாவட்டம் ஆழியூர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 27,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துவலசை கிளை

ரூபாய் 27,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துவலசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 13:55

இராமநாதபுரம் துவலசை கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,150 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நீடாமங்கலம் கிளை

ரூபாய் 40,150 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நீடாமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 13:53

திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,150 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 84991 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தண்ணீர் குன்னம்

ரூபாய் 84991 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தண்ணீர் குன்னம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 13:50

திருவாரூர் மாவட்டம் தண்ணீர் குன்னம் சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 84991 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அம்பாசமுத்திரம் கிளை

110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அம்பாசமுத்திரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 11, 2013 12:27

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 2013 ரமளானில் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்