‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 12117 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆயப்பாடி – திருக்களாச்சேரி கிளை 

ரூபாய் 12117 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆயப்பாடி – திருக்களாச்சேரி கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 15:32

நாகை வடக்கு மாவட்டம் ஆயப்பாடி – திருக்களாச்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 12117 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 20250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திண்டல் கிளை 

ரூபாய் 20250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திண்டல் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 15:29

ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 71 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 20250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,29260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பெரியபட்டிணம் கிளை 

ரூபாய் 1,29260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரியபட்டிணம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 15:26

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 303 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,29260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருத்துறைப்பூண்டி 2 வது கிளை 

ரூபாய் 20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருத்துறைப்பூண்டி 2 வது கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 14:30

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 2 வது கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 71020 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை 

ரூபாய் 71020 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 14:28

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 192 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 71020 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 18,840 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - எலந்தங்குடி கிளை

ரூபாய் 18,840 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – எலந்தங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 14:26

நாகை வடக்கு மாவட்டம் எலந்தங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 18,840 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
40 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - புத்தந்துறை கிளை

40 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புத்தந்துறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 14:20

குமரி மாவட்டம் புத்தந்துறை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 40 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 126300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை 

ரூபாய் 126300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 14:18

பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 674 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 126300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - அச்சன்புதூர் கிளை 

ரூபாய் 16000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அச்சன்புதூர் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 14:15

 நெல்லை மாவட்டம் அச்சன்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கொல்லந்தாங்கல் கிளை 

ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கொல்லந்தாங்கல் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 14:10

விழுப்புரம் மேற்கு  மாவட்டம் கொல்லந்தாங்கல் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 7500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்