‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

50 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  தாராவி கிளை

50 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தாராவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 15:33

மும்பை  தாராவி கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 50 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 11,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - செங்கம் நகரம் கிளை

ரூபாய் 11,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செங்கம் நகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 15:30

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் நகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 38 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 11,780 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ரூபாய் 13,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  உம்ராபாத் கிளை

ரூபாய் 13,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உம்ராபாத் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 15:00

வேலூர் மாவட்டம் உம்ராபாத் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 87 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 13,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குனியமுத்தூர் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

குனியமுத்தூர் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 14:51

கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 36,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மைசூர் கிளை

ரூபாய் 36,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மைசூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 14:44

கார்நாடக மாநிலம் மைசூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 130 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 36,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 20,700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - துளசியாப்பட்டினம் கிளை

ரூபாய் 20,700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துளசியாப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 14:12

நாகை தெற்கு மாவட்டம் துளசியாப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 20,700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
181 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கொடுங்கையூர் கிளை

181 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 8:54

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 181 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ரூபாய்  98,140 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  தஞ்சை நகரம்

ரூபாய்  98,140 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தஞ்சை நகரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 8:52

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் தஞ்சை நகரம்  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 327 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  98,140 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 42,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   தி.நகர் கிளை

ரூபாய் 42,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தி.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 8:50

தென்சென்னை மாவட்டம் தி.நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 42,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அண்ணாநகர் கிளை

100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அண்ணாநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 8:48

மதுரை மாவட்டம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்