‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 17,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆற்றாங்கரை கிளை 

ரூபாய் 17,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆற்றாங்கரை கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:27

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆற்றாங்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 26 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 17,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 25,645 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மாயாகுளம் கிளை

ரூபாய் 25,645 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மாயாகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:26

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மாயாகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 59 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 25,645 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 25,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சக்கரகோட்டை கிளை 

ரூபாய் 25,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சக்கரகோட்டை கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:24

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சக்கரகோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 40 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 25,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 38998 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆத்தூர்  கிளை 

ரூபாய் 38998 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆத்தூர்  கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:16

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 38998 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

ரூபாய் 60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:14

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 51952 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பட்டூர்  கிளை 

ரூபாய் 51952 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பட்டூர்  கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:13

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 272 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 51952 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  22,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - போரூர் கிளை

ரூபாய்  22,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 15:51

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 90 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  22,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 72,255 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆவடி கிளை

ரூபாய் 72,255 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆவடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 15:46

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 293 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 72,255 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 52,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - முதுகுளத்தூர் கிளை

ரூபாய் 52,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – முதுகுளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 15:43

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 109 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 52,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 39,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வேதாளை கிளை

ரூபாய் 39,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வேதாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 15:34

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வேதாளை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 118 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 39,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்