‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 35,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கிண்டி  மடுவின்கரை கிளை

ரூபாய் 35,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கிண்டி  மடுவின்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 6:14

தென் சென்னை மாவட்டம் கிண்டி  மடுவின்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 35,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  51,180 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  தரமணி கிளை

ரூபாய்  51,180 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தரமணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 6:11

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 130 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  51,180 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  43,720  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  நந்தனம் கிளை

ரூபாய்  43,720  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நந்தனம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 6:04

தென்சென்னை மாவட்டம் நந்தனம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  43,720  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 11,108 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அசோக் நகர் கிளை

ரூபாய் 11,108 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அசோக் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 6:02

தென்சென்னை மாவட்டம் அசோக் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 50 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 11,108 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 75,315 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மைலாப்பூர் கிளை

ரூபாய் 75,315 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 5:52

தென்சென்னை மாவட்டம் மைலாப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 251 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 75,315 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 74,585  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   ஜாம்பஜார் கிளை

ரூபாய் 74,585  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 20:14

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 233 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 74,585  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 38,560 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருவிடைமருதூர் முத்தூர் கிளை

ரூபாய் 38,560 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவிடைமருதூர் முத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 20:09

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருவிடைமருதூர் முத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 38,560 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 2,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கே.டி.சி.நகர்

ரூபாய் 2,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கே.டி.சி.நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 19:59

நெல்லை மாவட்டம் கே.டி.சி.நகர் சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 42 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 88,950 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ரூபாய் 88,950 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 19:31

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 203 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 88,950 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 26,026 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  எண்ணூர் கிளை

ரூபாய் 26,026 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – எண்ணூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 18:24

திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 143 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 26,026 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்