‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 35,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கிளியனூர்  கிளை

ரூபாய் 35,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கிளியனூர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:53

, நாகை வடக்கு மாவட்டம் கிளியனூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 94 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 35,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 118320 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  நெல்லிக்குப்பம் கிளை

ரூபாய் 118320 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:50

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 348 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 118320 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 29000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மெஜிஸ்டிக் கிளை

ரூபாய் 29000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மெஜிஸ்டிக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:46

கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூர் மாவட்டம்  மெஜிஸ்டிக் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 99 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 29000  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 18000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஒஸ்பேட் மாவட்டம்

ரூபாய் 18000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஒஸ்பேட் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:42

கர்நாடக மாநிலம் ஒஸ்பேட் மாவட்டத்தின் சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 172 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 18000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 58,120. மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பரமக்குடி கிளை

ரூபாய் 58,120. மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பரமக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:40

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 147 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 58,120. மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 64,020. மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கீழக்கரை கிழக்கு

ரூபாய் 64,020. மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கீழக்கரை கிழக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:39

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை கிழக்கு சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 540 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 64,020. மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 26,445 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வில்லிவாக்கம் கிளை

ரூபாய் 26,445 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:37

வடசென்னை மாவட்டம், வில்லிவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 102 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 26,445 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 29250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  புரசைவாக்கம் கிளை 

ரூபாய் 29250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புரசைவாக்கம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:34

வட சென்னை மாவட்டம் புரசைவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 29250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 25290 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  திருவெண்ணெய் நல்லூர் கிளை 

ரூபாய் 25290 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவெண்ணெய் நல்லூர் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:30

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் திருவெண்ணெய் நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 25290 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 45000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கடலூர் NT கிளை 

ரூபாய் 45000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கடலூர் NT கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:29

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் NT கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 45000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்