‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 28,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அண்ணா நகர் கிளை

ரூபாய் 28,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 17:56

தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 180 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பட்டுக்கோட்டை கிளை

150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பட்டுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 11:21

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  எம்.எஸ்.நகர்  கிளை

25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – எம்.எஸ்.நகர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 9:36

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ்.நகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சங்கராபுரம் கிளை

250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சங்கராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 9:12

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 89,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆவுடையாபுரம் கிளை

ரூபாய் 89,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆவுடையாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 8:56

விருதுநகர் மாவட்டம் ஆவுடையாபுரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 252 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 89,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 24675 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மடத்துக்குளம் கிளை

ரூபாய் 24675 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மடத்துக்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 20:17

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் கிளை கடந்த 2014 ரமளானில் 175 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 24675 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அய்னாவரம் கிளை

120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அய்னாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 17:34

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,03,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  நாகை கிளை

ரூபாய் 1,03,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நாகை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 16:25

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 400 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,03,200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 26,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பொன்னகர் கிளை

ரூபாய் 26,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொன்னகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 16:19

திருச்சி மாவட்டம் பொன்னகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில்110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 26,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சமஸ்பிரான் கிளை

ரூபாய்  60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சமஸ்பிரான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 16:10

திருச்சி மாவட்டம் சமஸ்பிரான் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  60,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்