‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 51520 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   பொறையார் நகர கிளை

ரூபாய் 51520 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொறையார் நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:19

நாகை வடக்கு மாவட்டம் பொறையார் நகர கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 51520 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 83,173  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - நாச்சிகுளம் கிளை 

ரூபாய் 83,173  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நாச்சிகுளம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:16

திருவாரூர் மாவட்டம், நாச்சிகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 83,173  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 20,500  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆந்திரா மாநிலம் நகர் கிளை

ரூபாய் 20,500  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆந்திரா மாநிலம் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:14

ஆந்திரா மாநிலம் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 20,500  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 18,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ரெத்தினக்கோட்டை கிளை

ரூபாய் 18,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ரெத்தினக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:12

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ரெத்தினக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 34 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 18,400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  74770 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  வடகரை கிளை

ரூபாய்  74770 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:08

நெல்லை மாவட்டம் வடகரை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 500 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  74770 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 51,920 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கீழக்கரை தெற்க்கு கிளை

ரூபாய் 51,920 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கீழக்கரை தெற்க்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:04

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்க்கு கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 472 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 51,920 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 31300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   ஜமீன் பல்லாவரம் கிளை 

ரூபாய் 31300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஜமீன் பல்லாவரம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:58

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஜமீன் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 105 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 31300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 56,925 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஏழுகிணறு கிளை

ரூபாய் 56,925 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஏழுகிணறு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:55

வடசென்னை மாவட்டம் ஏழுகிணறு கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 273 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 56,925 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 35,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கிளியனூர்  கிளை

ரூபாய் 35,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கிளியனூர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:53

, நாகை வடக்கு மாவட்டம் கிளியனூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 94 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 35,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 118320 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  நெல்லிக்குப்பம் கிளை

ரூபாய் 118320 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:50

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 348 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 118320 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்