‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 18160 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - குடியாத்தம் கிளை 

ரூபாய் 18160 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – குடியாத்தம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 22:45

வேலூர்  மாவட்டம் குடியாத்தம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 18160 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குளிதலை கிளை நோன்பு பெருநாள்  தொழுகை - 2013

குளிதலை கிளை நோன்பு பெருநாள்  தொழுகை – 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 21:38

கரூர் மாவட்டம் குளிதலை கிளை சார்பாக கடந்த 09-08-2013 அன்று நோன்பு பெருநாள்  தொழுகை  நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட பலர் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 9051.9 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - லால்பேட்டை கிளை

ரூபாய் 9051.9 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 21:32

கரூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 39 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 9051.9 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 65,300  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பட்டுக்கோட்டை கிளை

ரூபாய் 65,300  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பட்டுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 21:27

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 65,300  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 31,700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருப்பூண்டிகிளை 

ரூபாய் 31,700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருப்பூண்டிகிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 21:23

நாகை வடக்கு மாவட்டம் திருப்பூண்டிகிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 31,700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 74,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஏனங்குடி கிளை

ரூபாய் 74,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஏனங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 21:20

நாகை தெற்கு மாவட்டம் ஏனங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 74,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 17,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  திருலோக்கி கிளை

ரூபாய் 17,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருலோக்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:41

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருலோக்கி கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 17,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 35,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  குளிதலை கிளை

ரூபாய் 35,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – குளிதலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:38

கரூர் மாவட்டம் குளிதலை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 140 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 35,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 47430 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - MKB நகர் கிளை

ரூபாய் 47430 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:30

வட சென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 47430 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 4350 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - மயிலாடுதுறை கிளை 

ரூபாய் 4350 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மயிலாடுதுறை கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:26

 நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 22 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 4350 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்