‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை

ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:11

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை

ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:11

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 25,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கொரநாட்டுக்கருப்பூர் கிளை

ரூபாய் 25,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கொரநாட்டுக்கருப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 12:22

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் கொரநாட்டுக்கருப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 60 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 25,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
246 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  திருவாரூர் கிளை

246 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவாரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 12:14

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 246 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
260 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சிவகங்கை கிளை

260 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிவகங்கை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 12:10

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 260 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ராஜாகம்பீரம் கிளை

75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ராஜாகம்பீரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 12:04

சிவகங்கை மாவட்டம் ராஜாகம்பீரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 49,627 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - துளசேந்திரபுரம் கிளை

ரூபாய் 49,627 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துளசேந்திரபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 11:49

நாகை வடக்கு மாவட்டம் துளசேந்திரபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 170 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 49,627 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 42,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அத்திக்கடை கிளை

ரூபாய் 42,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அத்திக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 11:40

திருவாரூர் மாவட்டம் அத்திக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 250  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 42,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  வாவாநகரம் கிளை

75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வாவாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 11:34

நெல்லை மாவட்டம் வாவாநகரம் கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 65,000/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சுல்தான்பேட்டை கிளை

ரூபாய் 65,000/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சுல்தான்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 11:24

புதுவை மாவட்டம் சுல்தான்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 65,000/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்