‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சிறுமுகை கிளை

ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிறுமுகை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:59

கோவை மாவட்டம் சிறுமுகை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பழனி அண்ணா நகர் கிளை

ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பழனி அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:46

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  திட்டக்குடி கிளை

ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திட்டக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:40

கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 27 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மேலவாளாடி கிளை

30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மேலவாளாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:38

திருச்சி மாவட்டம் மேலவாளாடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 17400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

ரூபாய் 17400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:34

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 17400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 37,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அரியமங்கலம் கிளை

ரூபாய் 37,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:31

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 37,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,14,669 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பெரியபட்டிணம் கிளை

ரூபாய் 1,14,669 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரியபட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 21:23

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,14,669 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 20,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

ரூபாய் 20,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 21:19

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 20,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சேத்துப்பட்டு கிளை

80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சேத்துப்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 21:13

திருவண்ணமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 121200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சிதம்பரம் கிளை

ரூபாய் 121200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:59

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 400 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 121200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்