‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 14,220 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பொள்ளாச்சி கிளை

ரூபாய் 14,220 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 9:01

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 381 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,220 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை

80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 8:52

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,08,190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கம்பம் கிளை

ரூபாய் 1,08,190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கம்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 8:44

தேனிமாவட்டம் கம்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 349 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,08,190 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 32130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   பெரியகுளம் கிளை

ரூபாய் 32130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பெரியகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 8:41

தேனிமாவட்டம் பெரியகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 189 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 32130 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 53,005 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  வாணியம்பாடி கிளை

ரூபாய் 53,005 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வாணியம்பாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 8:23

வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 290 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 53,005 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 55,475 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆத்தூர் கிளை

ரூபாய் 55,475 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 7:09

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 175 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 55,475 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சூரமங்கலம் கிளை

ரூபாய் 40,040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சூரமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 2, 2014 6:48

சேலம் மாவட்டம்  சூரமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 182 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 50,720 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோட்டை கிளை

ரூபாய் 50,720 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 20:27

சேலம் மாவட்டம் கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 160 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 50,720 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 28,530 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  செவ்வாய்பேட்டை கிளை

ரூபாய் 28,530 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செவ்வாய்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 20:24

சேலம் மாவட்டம் செவ்வாய்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 90 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,530 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,29,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பச்சப்பட்டி கிளை

ரூபாய் 1,29,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பச்சப்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 20:23

சேலம் மாவட்டம் பச்சப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 410 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,29,970 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்