‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 16,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காட்டாங்குளத்தூர் கிளை

ரூபாய் 16,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காட்டாங்குளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:37

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 41,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   செங்கல்பட்டு கிளை

ரூபாய் 41,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செங்கல்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:35

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 28,690 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  செம்மஞ்சேரி கிளை

ரூபாய் 28,690 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செம்மஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:30

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செம்மஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 151 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,690 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  53,872 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பாலவாக்கம் கிளை

ரூபாய்  53,872 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாலவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:26

காஞ்சி  கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 182 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  53,872 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 48,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கூடுவாஞ்சேரி கிளை

ரூபாய் 48,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கூடுவாஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:23

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 48,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 11,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மறைமலை நகர் கிளை

ரூபாய் 11,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மறைமலை நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:20

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மறைமலை நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 11,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 6864 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அச்சரபாக்கம் கிளை

ரூபாய் 6864 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அச்சரபாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:18

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் அச்சரபாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 6864 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 14,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருவைகுண்டம் கிளை

ரூபாய் 14,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவைகுண்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:16

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருவைகுண்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   கோவில்பட்டி கிளை

ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோவில்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:07

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 66 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,364  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காயாமொழி கிளை

55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காயாமொழி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:04

தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயாமொழி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 55 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்