‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 82,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

ரூபாய் 82,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:30

வட சென்னை மாவட்டம் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 425 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 82,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  வில்லாபுரம் கிளை

200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வில்லாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:26

மதுரை மாவட்டம் வில்லாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  நங்கநல்லூர் கிளை

200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நங்கநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:25

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 44,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சுகுணாபுரம் கிளை

ரூபாய் 44,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சுகுணாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:22

கோவை மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 44,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 12200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  வள்ளியூர்  கிளை

ரூபாய் 12200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வள்ளியூர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:22

நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 24 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 12200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  புளியங்குடி கிழக்கு பகுதி கிளை

ரூபாய் 40,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புளியங்குடி கிழக்கு பகுதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:20

நெல்லை மாவட்டம்  புளியங்குடி கிழக்கு பகுதி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 10010  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  விவேகானந்தாநகர்  கிளை

ரூபாய் 10010  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – விவேகானந்தாநகர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:19

ஈரோடு மாவட்டம் விவேகானந்தாநகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 60 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 10010  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 15,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆத்துப்பாலம்  கிளை

ரூபாய் 15,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆத்துப்பாலம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:17

கோவை மாவட்டம் ஆத்துப்பாலம்  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 145 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 58,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  போத்தனூர் கிளை

ரூபாய் 58,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:15

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 240 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 58,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 47,120 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சங்கு நகர் கிளை

ரூபாய் 47,120 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சங்கு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 18:15

ஈரோடு மாவட்டம் சங்கு நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 340 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 47,120 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்