‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  விட்டுக்கட்டி கிளை

ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – விட்டுக்கட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:37

திருவாரூர் மாவட்டம் விட்டுக்கட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 63 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 30,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  தங்கச்சிமடம் கிளை

ரூபாய் 30,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தங்கச்சிமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:36

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 63 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 30,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 33,522 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   சீர்காழி கிளை

ரூபாய் 33,522 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சீர்காழி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:31

நாகை வடக்கு மாவட்டம் சீர்காழி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 151 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 33,522 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 37,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  N.H.ரோடு கிளை

ரூபாய் 37,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – N.H.ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:28

கோவை மாவட்டம் N.H.ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 125 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 37,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆறாம்பண்ணை கிளை

120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆறாம்பண்ணை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:27

தூத்துக்குடி மாவட்டம்  ஆறாம்பண்ணை கிளை சாா்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 120 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ராபொருட்கள் விநியோகம் -   புரசை கிளை

ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ராபொருட்கள் விநியோகம் – புரசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:09

வடசென்னை மாவட்டம் புரசை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஓட்டேரி கிளை

ரூபாய்  12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஓட்டேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:06

வட சென்னை மாவட்டம் ஓட்டேரி கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   துளசியாப்பட்டிணம் கிளை

ரூபாய்  20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துளசியாப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 14:38

நாகை தெற்கு மாவட்டம் துளசியாப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 34000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   ஓசூர் கிளை

ரூபாய் 34000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஓசூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 14:12

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 190 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 53535  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மயிலாடுதுறை கிளை

ரூபாய் 53535  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 14:02

நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 215 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 53535  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்