‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

அப்பம்பட்டு கிளை - பித்ரா

அப்பம்பட்டு கிளை – பித்ரா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:15

விழுப்புரம் கிழக்கு அப்பம்பட்டு கிளை சார்பாக பித்ரா விநியோகத்திற்கான ஏற்பாடு,  29,350 க்கு பித்ரா வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - பாப்பிரெட்டிபட்டி கிளை

பித்ரா விநியோகம் – பாப்பிரெட்டிபட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:15

தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிபட்டி கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - பொம்மிடி கிளை

பித்ரா விநியோகம் – பொம்மிடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:12

தர்மபுரி மாவட்டம் பொம்மிடி கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - ஹரூர் கிளை

பித்ரா விநியோகம் – ஹரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:06

தர்மபுரி மாவட்டம் ஹரூர் கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - கீழ் தெரு கிளை

பித்ரா விநியோகம் – கீழ் தெரு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:03

தர்மபுரி மாவட்டம் கீழ் தெரு கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - அண்ணா நகர் கிளை

பித்ரா விநியோகம் – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:00

 தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஃபித்ரா வினியோகம் - ஏனங்குடி கிளை

ஃபித்ரா வினியோகம் – ஏனங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 18:58

நாகை தெற்கு மாவட்டம் ஏனங்குடி கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று 200 ஏழைகளுக்கு ஃபித்ரா வினியோகம் செய்யப்பட்டது .மொத்த தொகை ரூபாய்,84320 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - கோட்டக்குப்பம் கிளை

பித்ரா விநியோகம் – கோட்டக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 18:55

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் கோட்டக்குப்பம் கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா விநியோகம் - மயிலாடுதுறை கிளை 2

பித்ரா விநியோகம் – மயிலாடுதுறை கிளை 2

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 18:51

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை 2 சார்பாக 17-07-2015 அன்று பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மயிலாடுதுறை - பித்ரா விநியோகம்

மயிலாடுதுறை – பித்ரா விநியோகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 18:49

நாகை வடக்கு மாவட்டம் சார்பாக மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் உள்ள  சோழசக்கரநல்லூர் என்னும் ஊரில் வசிக்கும் 30குடும்பத்தினருக்கு ரூ.250 மதிப்புள்ள உணவு பொருட்கள்  பித்ரா விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்