‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வகாசி கிளை

300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வகாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 20:19

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 2,50,010 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  திருவல்லிக்கேணி கிளை

ரூபாய் 2,50,010 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவல்லிக்கேணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 15:03

தென்சென்னை மாவட்டம் திருவல்லிக்கேணி கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2,50,010 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16,050/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   கதிராமங்கலம் கிளை

ரூபாய் 16,050/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கதிராமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:58

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் கதிராமங்கலம் கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16,050/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 76,310/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வடக்குமாங்குடி கிளை

ரூபாய் 76,310/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடக்குமாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:57

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் வடக்குமாங்குடி கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 93 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 76,310/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 92,620/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  குடந்தை கிளை

ரூபாய் 92,620/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – குடந்தை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:55

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் குடந்தை கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 225 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 92,620/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 67,500/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  ஆவூர் கிளை

ரூபாய் 67,500/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆவூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:23

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் ஆவூர் கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 67,500/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 43,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வலங்கைமான் கிளை

ரூபாய் 43,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வலங்கைமான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:13

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வலங்கைமான் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 50 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 43,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை

ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:11

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை

ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:11

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளையில் கடந்த 2014 ரமளானில் 75 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41625/- மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 25,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கொரநாட்டுக்கருப்பூர் கிளை

ரூபாய் 25,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கொரநாட்டுக்கருப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 12:22

தஞ்சை வடக்கு  மாவட்டம் கொரநாட்டுக்கருப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 60 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 25,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்