‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 61,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோட்டை கிளை 

ரூபாய் 61,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோட்டை கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 23:28

கோவை மாவட்டம் கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 280 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 61,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  75,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

ரூபாய்  75,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 23:25

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை  சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  75,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 3000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - மேலத்தானியம் கிளை

ரூபாய் 3000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மேலத்தானியம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 23:11

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மேலத்தானியம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 3000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 49,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆவூர் கிளை 

ரூபாய் 49,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆவூர் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 22:54

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 141 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 49,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 79800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - புதுக்கோட்டை கிளை

ரூபாய் 79800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புதுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 22:52

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 450 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 79800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 64,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருப்பனந்தாள் கிளை

ரூபாய் 64,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருப்பனந்தாள் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 22:50

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருப்பனந்தாள் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 115 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 64,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 30000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

ரூபாய் 30000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 22:20

நெல்லை மாவட்டம்  திருநெல்வேலி டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 30000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 44,185 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கோனுலாம்பள்ளம் கிளை 

ரூபாய் 44,185 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கோனுலாம்பள்ளம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 22:18

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கோனுலாம்பள்ளம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 90 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 44,185 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 80,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - செய்துங்கநல்லூர் கிளை

ரூபாய் 80,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செய்துங்கநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 22:16

தூத்துக்குடி மாவட்டம் செய்துங்கநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 125 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 80,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 19800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ரிஷி வந்தியம் கிளை 

ரூபாய் 19800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ரிஷி வந்தியம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 17, 2013 22:12

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் ரிஷி வந்தியம் கிளை சார்பாக கடந்த 2013 ரமளானில் 172 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 19800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்