‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சேத்துப்பட்டு கிளை

80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சேத்துப்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 21:13

திருவண்ணமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 121200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சிதம்பரம் கிளை

ரூபாய் 121200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:59

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 400 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 121200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  முத்துப்பேட்டை கிளை 2ன்

250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – முத்துப்பேட்டை கிளை 2ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:56

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 2ன் சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 1,02,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மன்னாா்குடி கிளை

ரூபாய் 1,02,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மன்னாா்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:54

திருவாரூா் மாவட்டம் மன்னாா்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 1,02,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 40,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ரூபாய் 40,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:52

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 400 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 40,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 10,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பிபெஅக்ரஹாரம் அண்ணாநகர் கிளை

ரூபாய் 10,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பிபெஅக்ரஹாரம் அண்ணாநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:49

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 10,000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 22430 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சத்தியமங்கலம் கிளை

ரூபாய் 22430 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சத்தியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:46

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 173 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 22430 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
191 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   திருவிதாங்கோடு கிளை

191 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:43

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 191 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
103 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  வடலூர் கிளை

103 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வடலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:37

கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 103 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  முதலியார்பட்டி கிளை

ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – முதலியார்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:35

நெல்லை மாவட்டம் முதலியார்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்