‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ராபொருட்கள் விநியோகம் -   புரசை கிளை

ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ராபொருட்கள் விநியோகம் – புரசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:09

வடசென்னை மாவட்டம் புரசை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஓட்டேரி கிளை

ரூபாய்  12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஓட்டேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:06

வட சென்னை மாவட்டம் ஓட்டேரி கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 80 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   துளசியாப்பட்டிணம் கிளை

ரூபாய்  20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – துளசியாப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 14:38

நாகை தெற்கு மாவட்டம் துளசியாப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 25 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  20700 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 34000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   ஓசூர் கிளை

ரூபாய் 34000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஓசூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 14:12

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 190 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 53535  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மயிலாடுதுறை கிளை

ரூபாய் 53535  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 14:02

நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 215 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 53535  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 97,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - மன்னாா்குடி கிளை

ரூபாய் 97,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மன்னாா்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 11:26

திருவாரூா் மாவட்டம் மன்னாா்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 97,250 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 37,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  N.H.ரோடு கிளை

ரூபாய் 37,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – N.H.ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 11:23

கோவை மாவட்டம் N.H.ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 125 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 37,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 38750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - சிந்தாமணி தெப்பக்குளம் கிளை

ரூபாய் 38750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிந்தாமணி தெப்பக்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 11:16

திருச்சி மாவட்டம் சிந்தாமணி தெப்பக்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 155 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 38750 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
500 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  தென்காசி கிளை

500 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 11:10

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 500 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16974 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  அத்திப்பட்டு கிளை

ரூபாய் 16974 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அத்திப்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 11:07

திருவள்ளுவர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16974 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்