‘சேவைகள்’

“தையல் இயந்திரம்” வாழ்வாதார உதவி – ஆவணியாபுரம் & ஆடுதுறை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 11:09

பொருள்: தையல் இயந்திரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரிநிகழ்ச்சி தேதி: 06.01.2016கிளை: ஆவணியாபுரம் & ஆடுதுறைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“O+ve – 1″ அவசர இரத்த தான உதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 10:07

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: O+ve - 1வழங்கியவர் பெயர்: செய்யது இப்ராஹீம் அலிவழங்கப்பட்டவர் பெயர்: முகைதீன் பாத்திமாநிகழ்ச்சி தேதி: 05.01.2016கிளை: வெளிப்பட்டணம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 10:01

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு கிளை செயல்வீரர்கள் கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 08.01.2016கிளை: தங்கச்சிமடம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 9:59

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு கிளை செயல்வீரர்கள் கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 09.01.2016கிளை: கீழக்கரை வடக்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மாஸ்கான்சாவடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 21:29

என்ன பணி: இலவச புத்தக ஸ்டால்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-01-2016கிளை: மாஸ்கான்சாவடி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1100” மருத்துவ உதவி – பொன்விழா நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 21:25

தொகை OR பொருள்: 1100வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கிளை சகோநிகழ்ச்சி தேதி: 15/1/16கிளை: பொன்விழா நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 21:17

என்ன பணி: மக்ரீப் தொழுகைக்கு பிறகு பேகம்பூர் பகுதியில் புரெஜக்டர் மூலம் தாவா செய்யப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/16கிளை: பேகம்பூர்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மணலிக்கரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 20:07

என்ன பணி: நில வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 14-12-2015கிளை: மணலிக்கரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கடையநல்லூர் டவுண்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:42

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 500என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 16/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் டவுண்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கடையநல்லூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:22

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1500என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 15/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்