‘2010’

உணர்வு ஆன்லைன் எடிஷன்: 14-18 ஜன 1 - ஜன 7

உணர்வு ஆன்லைன் எடிஷன்: 14-18 ஜன 1 – ஜன 7

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 14, 2010 16:14

இடைத் தேர்தல் வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் பணநாயகம்! ஏமாற்றும் காங்கிரஸ் ஐ கை கழுவும் முஸ்லிம்கள். சீரழிக்கும் சின்னத்திரை. இடைத் தேர்தல் முடிவுகளும் முஸ்லிம்களின் நிலைபாடுகளும் பெருகி வரும்...