பட்டூர் கிளை பயான்

காஞ்சிமேற்குமாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-05-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.நிலோஃப்பர் அலி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்….