நூல்கள் விநியோகம் – கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம்  கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-05-2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது……