நூராபாத் இலவச நோட்டு புத்தகம் மற்றும் பள்ளி சீருடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை மாவட்டம் நூராபாத் கிளையின் சார்பாக கடந்த 03.07.2011 அன்று இலவச நோட்டு புத்தகம் மற்றும் பள்ளி சீருடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் 54 ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக நோட்டு புத்தகம் வழங்கப்பட்டது.