திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு – டிசம்பர் மாத துண்டு பிரசுரம்

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாட்டை யொட்டி நடப்பு டிசம்பர் மாதத்தில் கிளை மற்றும் மாவட்டங்கள் அடித்து பிரசுரிக்க வேண்டிய துண்டு பிரசுரம் மாடல்

டிசம்பர் 2017

Click here to download pdf file