தாயி பயிற்சி வகுப்பு – புருனை மண்டலம்

நமது தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜஅமாத் புருனை மண்டலத்தின் கடந்த 17/05/2013 அன்று மண்டல தாயி பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.