பொருளாதார சுமையால் தமிழன் டிவி நிகழ்ச்சிகள் நிறுத்தம் – இமயம் டிவியில் நிகழ்ச்சிகள் தொடரும்!

ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழன் டிவி க்கு இரண்டரை லட்சம் ரூபாயும் ( வாரம் ஐந்து நாட்கள்) இமயம் டிவி யில் தினமும் ஒளிபரப்ப இரண்டரை லட்சம் ரூபாயும் செலவாகிறது.

இரண்டுக்கும் சேர்த்து மாதம் ஐந்து லட்சம் செலவிடுவதால் கடன் சுமை ஏறிக் கொண்டே போகிறது.

பல செலவுகளைக் குறைத்த போதும் இதை சமாளிக்க இயலவில்லை. வளைகுடாவில் வாழும் நம் சகோதரர்களும் பொருளாதார மந்த நிலை காரணமாக சிரமப்பட்டு வருகிறார்கள்.

எனவே தான் ஏதாவது ஒரு தொலைக்காட்சியில் மட்டும் நிகழ்ச்சி நடத்தினால் போதும் என்று முடிவு செய்து இமயம் டிவியில் அரைமணி நேரம் மட்டும் ஒளிபரப்புவது என்றும் தமிழன் டிவி யில் நிறுத்துவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அல்லாஹ் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும் போது அதற்கேற்ப நிகழ்ச்சிகளை அதிகரித்துக் கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

-தலைமையகம்