“குழந்தை வளர்ப்பு” – வெங்கடேஸ்வரா நகர்  கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வரா நகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 14-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சபியுல்லா அவர்கள் “குழந்தை வளர்ப்பு”என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..