“குழந்தை வளர்ப்பு ” – வெங்கடேஸ்வராநகர்  கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வராநகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாகிர் அப்பாஸ் அவர்கள் “குழந்தை வளர்ப்பு “என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.