“குழந்தை வளர்ப்பு” – வெங்கடேஸ்வரா நகர்  கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வராநகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 15-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இதில் சகோதரர் பசீர் அவர்கள் “குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……