”குழந்தைகள் அல்லாஹ்வின் அருள்” – மங்கலம் கிளை பயான்

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை  சார்பாக கடந்த 15-05-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது.இதில் ”குழந்தைகள் அல்லாஹ்வின் அருள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..