ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000/- வாழ்வாதர உதவி – அச்சன்புதூர் கிளை

நெல்லை மாவட்டம் அச்சன்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதர உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது……..