“உலக அற்புதம் எது? ” – வெங்கடேஸ்வராநகர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வராநகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 12-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷாஹிது ஒலி   அவர்கள்  “உலக அற்புதம் எது? ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..