ஈரோடு கிளை தஃவா

ஈரோடு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-03-2013 அன்று  இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது.