அம்பாசமுத்திரம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் கிளை சார்பாக 15-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது…