தலைமைச் செய்திகள்:

தலைப்பு : முஹம்மதுர் ரஸுலுல்லாஹ்

தலைமையக ஜுமுஆ

உரை : இ.முஹம்மது
... See MoreSee Less

View on Facebook

தொழுகையும், நமது நிலையும் - தலைமையக ஜுமுஆ

உரை: முஹம்மது யூசுஃப்

நாள் : 06.05.2016

இடம்: துறைமுகம் மர்கஸ், மண்ணடி
... See MoreSee Less

View on Facebook

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் added a new photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் with திட்டச்சேரி முஹம்மது மன்சூர். ... See MoreSee Less

View on Facebook