தலைமைச் செய்திகள்:

நீதியின் சிகரம் நபிகள் நாயகம்!!
ஜும்ஆ பாகம் - 2

உரை : M.I.சுலைமான்
... See MoreSee Less

View on Facebook

நீதியின் சிகரம் நபிகள் நாயகம்!!
ஜும்ஆ பாகம் - 1

உரை : M.I.சுலைமான்
... See MoreSee Less

View on Facebook

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் added a new photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் added a new photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் shared PJ's . ... See MoreSee Less

இதனை அதிகமாக பகிருங்கள்... _____________________________ இந்த பக்கத்தை ✔லைக் (Like) செய்வீர்… www.facebook.com/onlinepj.tntj

View on Facebook

அநீதி இழைக்கப்படும்போது...
பாகம் - 2
மாநில தலைமையக ஜும்ஆ
உரை : முஹம்மது யூசுஃப்
... See MoreSee Less

View on Facebook

அநீதி இழைக்கப்படும்போது...
பாகம் - 1
மாநில தலைமையக ஜும்ஆ

உரை : முஹம்மது யூசுஃப்
... See MoreSee Less

View on Facebook

மூழ்கிவரும் தமிழகம்!
மூழ்கடிக்கும் அரசாங்கம்!!

உரை: E.ஃபாரூக்
... See MoreSee Less

View on Facebook

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் added a new photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் shared PJ's . ... See MoreSee Less

காசிக்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் என்ன வேறுபாடு?

View on Facebook