தலைமைச் செய்திகள்:

தலைப்பு : வழிகேடரின் கொள்கை தடுமாற்றம்..!
இன்று ஒரு தகவல்-25.10.2016

உரை : சிந்தா மதார்
TNTJ பேச்சாளர்
பாகம்-1
... See MoreSee Less

View on Facebook

பொது சிவில் சட்டத்திற்கு எதிராக அணி திரண்டு வாரீர்..!

உரை : சகோதரி. சுமையா ஆலிமா
(TNTJ, பேச்சாளர்)
... See MoreSee Less

View on Facebook

பொது சிவில் சட்டத்திற்கு எதிராக அணி திரள்வீர்..!

P.M.அல்தாஃபி
(மாநிலத் தலைவர்,TNTJ )
... See MoreSee Less

View on Facebook

பொது சிவில் சட்டத்திற்கு எதிராக அணி திரண்டு வாரீர்..!

உரை : சகோதரி. முர்ஷிதா ஆலிமா
(TNTJ, பேச்சாளர்)
... See MoreSee Less

View on Facebook

இந்த வார (28.10.16 - 03.11.16)உணர்வு இதழில்... (குரல் 21 : 10) ... See MoreSee Less

View on Facebook

திருவள்ளூர் (மேற்கு) மாவட்ட மாநாடு ... See MoreSee Less

View on Facebook

தற்போது திருவள்ளூர் மாவட்ட மாநாடு இணையதள நேரலை

Live on : onlinepj.com
www.onlinepj.com/live/
... See MoreSee Less

View on Facebook